۱۰خاصیت باور نکردنی شیر گاومیش و تفاوت آن با شیر گاو

شالاش (1958) میانگین طول زمان استروس (فحلی) را در گاومیش های مصری حدود 92/11 ساعت گزارش کرد. توليد ايرانی: معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل از صادرات گاومیش به جمهوری آذربایجان خبر داد. در مطالعات محدود و قبلی صورت گرفته در ایران که به روش تشخیص ژنومی ویروس کار شده، میزان آلودگی گاوها به­ترتیب در استان تهران، 3/20% (Nikbakht et al., 2009) و 2/16% (Tagipour Bazargani et al., 2010)، در استان چهارمهال بختیاری 60% (Tajbakhsh et al., 2010) و در استان آذربایجان­شرقی 5/7% (Tolouei et al., 2010) گزارش شده است که میزان آلودگی در مقایسه با بررسی حاضر، در سه گزارش اول، بسیار بالا و در مطالعه آخر، نسبتا بالا می­باشد.

نتایج این بررسی نشان داد که آلودگی با ویروس کمبود ایمنی گاو در جمعیت گاوی مورد این مطالعه 2% می­باشد که این میزان آلودگی در مقایسه با نتایج به دست آمده از مطالعات قبلی صورت گرفته در ایران که میزان آلودگی را به روش شناسائی ژنومی در مناطق مختلف کشور، به ترتیب 3/20% (Nikbakht et al., 2009)، 2/16% (Tagipour Bazargani et al., 2010)، 60% (Tajbakhsh et al., 2010) و 5/7% (Tolouei et al., 2010) نشان داده­اند، بسیار پائین می­باشد.

بین میزان آلودگی به این ویروس و حضور یا بزرگ شدگی عقده­های خونی در معاینه بالینی، رابطه­ معنی­داری وجود نداشت که این نتیجه برخلاف یافته­های گزارشاتی که بزرگ شدگی عقده­های خونی را به­عنوان یکی از نشانه­های قابل توجه در گاوهای آلوده به ویروس کمبود ایمنی ذکر کرده­اند (Brownlie et al., 1994; Tagipour Bazargani et al., 2010; Munro et al., 1998; Snider et al., 2003 b) بوده و همانند نتیجه­ مطالعه­ای می­باشد که بزرگ­شدگی عقده­های خونی را فقط در یک مورد از 59 گاو واجد آلودگی طبیعی به این ویروس مشاهده نمودند (Snider et al., 1996). به هر حال در مطالعه حاضر میزان آلودگی گاوهای هلشتاین گاوداری­های عمدتاً واحدهای کوچک و سنتی با ویروس کمبود ایمنی گاو به روش تشخیص DNA پروویروسی، بسیار پائین بود.

ارتباط معنی­داری بین آلودگی گاوها با این ویروس و درجه وضعیت بدنی آنها مشاهده نشد با این حال در برخی گزارشات، لاغری و کاهش وزن به عنوان یکی از نشانه­های بالینی آلودگی با این ویروس ذکر می­شود (Meas et al., 2000 b; Polack et al., 1996; Snider et al., 2003 a; Gonda et al., 1987; Snider et al., 1996). در بررسی حاضر رابطه معنی­داری بین میزان آلودگی گاوها و حضور اختلالات بالینی یا آسیب­های درشت­بینی و همچنین واکنش ظاهری عقده­های لنفاوی در آنها مشاهده نشد که این نتایج همانند نتایج مطالعاتی هست که ارتباط پایدار و قابل توجهی را بین آلودگی به این ویروس و ایجاد بیماری بالینی اختصاصی در گاوها، مستند نکرده و نقش آن را در ایجاد بیماری در گاو، نامعلوم اعلام می­نمایند (St.Cyr et al., 1994; Radostitis et al., 2007). با اینکه در برخی بررسی­ها، درجات متفاوت لمفادنوپاتی عمومی یا موضعی را در این آلودگی ذکر کرده­اند (Andrews et al., 2003; Snider et al., 2003 b) ولی عموماً معتقدند که هیچ ارتباط معنی­داری بین واکنش و بزرگ شدگی عقده­های لنفاوی و آلودگی به این ویروس، وجود ندارد (Snider et al., 2003a; Snider et al., 1996; Munro et al., 1998) که نتایج بررسی حاضر نیز با این موضوع هم­راستا است.

لازم به ذکر است هیچ نمونه­ مثبتی در این ژل آگارز وجود ندارد. در گاوهای غرب کانادا نیز با استفاده از DNA مشتق از نمونه­های بافی­کوت و مایع منی آنالیز شده به­وسیله­ PCR نوع نستد، هیچ شواهدی از عفونت BIV یافت نشده است (Radostitis et al., 2007). در این مطالعه انجام یافته در تبریز، میزان آلودگی گاوها با ویروس کمبود ایمنی گاو به روش شناسائی ژنومی همانند کشورهای اروپائی، استرالیا و کانادا و برخلاف نتایج به­دست آمده در بررسی­های آسیایی، آفریقایی و آمریکای جنوبی، بسیار پائین می­باشد. میزان آلودگی به این ویروس در گاوهای برخی مناطق دنیا از جمله ایالات متحده آمریکا بالا بوده در حالی که در برخی مناطق از جمله استرالیا و اروپا پائین است.

در بسیاری از کشورها اصلاح نژاد گاو سیمنتال بر مبنای روشهای کشور آلمان بنا شده و در عمل تمام مناطق اصلاح نژاد گاو سیمنتال در دنیا از ژنهای این گاو جهت رسیدن به پیشرفتهای ژنتیکی استفاده کردهاند. این در حالی است که میزان آلودگی در گاوهای شیری استرالیا، بالی، اندونزی و نیوزلند، 5-1% (Andrews et al., 2003; Barboni et al., 2001; Radostitis et al., 2007) و در کشورهای اروپایی از جمله آلمان 6/6%، فرانسه 4% (Polack et al., 1996)، هلند 4/1% (Horzinek et al., 1991) و ایتالیا 8/5% در گاوهای شیری و 5/2% در گاوهای گوشتی (Carivani et al., 1998)، گزارش شده که نسبتاً پائین می­باشد.

دانه گندم(wheat Grain) : مهمترین دانه از خانواده غلات است که در تغذیه دامها و طیور در اصل به عنوان یک ماده انرژی زا مورد استفاده قرار می گیرد. نسبت به سایر غلات بالاترین انرژی را دارا است و چربی آن دو برابر گندم و جو بوده ولی کمیت و کیفیت پروتئین آن کمتر از آنهاست. بخش اصلی از دانه گندم را نشاسته تشکیل می دهد هر چند که قدرت انرژی زایی گندم بیشتر از جو است ولی ارزش غذایی آن نسبت به جو یا ذرت کمتر است. چرخه­های حرارتی با استفاده از یک دستگاه ترموسایکلیر Techne مدل Tc 512، به ترتیب زیر انجام گرفت: پس از مرحله واسرشت سازی اولیه در 94 درجه سانتی­گراد به مدت 3 دقیقه، مراحل کامل آمپلیفیکاسیون برای 34 سیکل تکرار شدند، بدین صورت که در تمام سیکل­ها، مرحله اول (واسرشت سازی) و سوم (ساخت رشته مکمل هدف) به ترتیب در 94 درجه سانتی­گراد به مدت 1 دقیقه و 72 درجه سانتی­گراد به مدت 2 دقیقه انجام شده و سپس مرحله نهائی ساخت رشته مکمل با 10 دقیقه در 72 درجه سانتی­گراد دنبال شدند با این تفاوت که مرحله دوم (چسبیدن پرایمرها به هدف)، در هر سیکل به مدت 1 دقیقه، در دو سیکل ابتدائی در دمای 60 درجه سانتی­گراد، در دو سیکل بعدی در 5/57 درجه سانتی­گراد و در 30 چرخه آخر در 55 درجه سانتی­گراد انجام گرفت.

به همین دلیل بهتر است تا اصول ساخت و نگهداری سالن مرغداری را رعایت کنید. ولی با این وجود گندم را به عنوان یک ماده غذایی پرارزش با توجه به پروتئین بالا و داشتن نشاسته زیاد می توان بخوبی در تغذیه دام و طیور مصرف کرد. محدودیت:نشاسته آن بالا بوده ودر صورت مصرف بیش از حد اسیدوز ایجاد می کند.مصرف سیب زمینی های فاسد- سبز شده و جوانه زده بدلیل داشتن آلکالوئیدها بویژه سولانین مشکل ایجاد می کند.استفاده از سیب زمینی کوچک ممکن است با خطر خفگی همراه باشدو باید آنها را خرد کرد .

در مسیر رسیدن به این مجسمه انواع شخصیت های سیاسی و مذهبی شهر و همچنین رقاص ها و هنرمندان خیابانی با جمعیت همراه می شوند. از فرصت های پیش رو اصلاح نژاد گاو شیری نیز می توان به انتخاب ژنومیک اشاره نمود که انتظار می رود پیشرفت ژنتیکی بالاتری به همراه داشته باشد. محدودیت:دانه هایی که عمل آوری شده به مدت زیادی مانده اند ممکن است کپک بزنند- باید توجه داشت از مصرف محصولاتی که حاوی مقادیر بیش از حد دانه علف هرز هستند جداً اجتناب نمود.

ضایعات بوجاری(Cereal Grain Screenings):این محصول باقی مانده های حاصل از عمل آوری -نگهداری و حمل و نقل غلات بوده و می تواند شامل دانه های شکسته یا کوچک – پوسته ها و دیگر دانه ها باشد.کیفیت این محصولات معمولاً خوب بوده برای حیوانات اهلی مطلوب می باشد و ارزش غذایی آنها هنگامی که عمدتاً شامل دانه های شکسته یا کوچک هستند می تواند شبیه دانه اصلی بوده اما میزان الیاف آنها ممکن است در مقایسه با دانه های اصلی بیشتر باشد اما همواره قبل از استفاده از آن در جیره دامها نمونه گیری به منظور تجزیه تقریبی کاری لازم است.این ضایعات از نظر فیبر غنی بوده و پروتئین ،چربی و انرژی پائینی دارد.البته کیفیت و یکدست بودن ضایعات بستگی به نوع کشت – وجود بذر علفهای هرز- نوع واریته غلات – نحوه آسیاب کردن و غیره دارد.

دانه ذرت(Corn Grain):مقدار انرژی آن زیاد، فیبر آن کم، و نسبت به سایر دانه ها مقدار پروتئین آن کم و از نظر Ca و P(کلسیم و فسفر) هم فقیرتر از سایر دانه ها است. دارای فیبر کم است ـ در تغذیه دامها کمتر پخته شده و آن را خرد می کنند تا سبب مسدود شدن مری نشود. این شکل خیش دارای این ویژگی است که تیغه آن ، که تقریبا به شکل بیل است ، توسط حلقه خمیده اش بطور محکمی به انتهای مخروطی شکل چوبی وصل می شود که یک طرف دیگر آن از شکاف تیر بلند خیش می گذرد.

لازم است بدانید که در هر زایش بین 2 تا 9 بره را در سابقه خود ثبت کرده است. كمبود فسفر، فحلی پس از زایش را به تاخیر می اندازد اما تغذیه جیره هایی كه ۷۳،۱۳۸،۲۴۶ درصد نیازهای فسفر تلیسه های شیری شیری را تامین می كرد. افزایش و یا كاهش شدید مقدار خوراك گاوهای گوشتی، شروع فحلی پس از زایش را در مقایسه با گاوهایی كه وضعیت بدنی متوسط تا خوبی داشتند، به تاخیر انداخت. سبوس مصرفی دام در واقع پوسته دوم برنج است که از صیقل دهی دانه برنج بدست می آید.و اگر با پوسته اول مخلوط شود از کیفیت و قابل هضم بودن سبوس میکاهد.دارای روغن بالایی است که به همین دلیل نگه داشتن آن را مشکل می کند.سبوس برنج تولید شده به روش مکانیکی حاوی انرژی بیشتری بوده که به علت میزان چربی بالای آن است.محصول متغیر است که از منابع مختلف بدست می آید و متغیر بودن آن بدلیل روشهای عمل آوری مختلف و پوسته های موجود در آن است.

سبوس گندم(Wheat Bran): سبوس غشای خارجی دانه گندم است که به هنگام تهیه آرد بدست می آید.بخش اصلی از سبوس را مواد سلولزی تشکیل می دهد و از طرف دیگر مقادیر زیاد تری مواد پروتئینی و همچنین املاح معدنی (فسفر) بیشتر از خود دانه دارد.مقدار انرژی غذایی سبوس بستگی به سیستمی دارد که دانه های گندم در آن آرد می شود .برای پی بردن به ارزش ظاهری سبوس کافی است که مقداری از آن را در دست گرفته و پس از بازدید مختصر بر اساس سفید شدن دست می توان به کیفیت و ارزش سبوس پی برد.سبوس گندم یک ماده غذایی خوب و سهل الهضم است در واحد های دامداری بهنگام دادن غدد و ریشه ها و علوفه های پر آب به دامها باید مقداری سبوس به جیره اضافه کرد که بسیار مفید است.

ولی در مورد خرید و فروش این نوع نژاد باید بسیار احتیاط کرد. دویدن گاوهای وحشی در پامپلونای اسپانیا ریشه در سالهای دور دارد که در واقع مراسمی برای جشن گرفتن Saint Fermin در منطقه ی Navvare بوده است. شما می توانید برای اطلاع از قیمت گوسفند و بره جهت کشتار از طریق سایت هایی که در این زمینه فعالیت دارند به صورت آنلاین و از طریق مرکز اعلام نرخ روز اقدام کنید. اما برخی ها هستند که خودشان گوسفند را نگهداری و پرورش می دهند که این صورت به مراتب قیمت کمتری را به مشتری اعلام می کنند. ۶/۷ متر طول و ۶ متر عرض است که جهت ۲۰ الی ۲۵ رأس گاو در نظر گرفته می شود.

دیدگاهتان را بنویسید