و میپرسند گوسفند روسی دیگر چیست؟

برای نگهداری آگاو نیاز به یک محیط گرم با نور زیاد و مناسب خورشید است. درهند از ریشه آگاو آمریکائی به عنوان مدر , معرق و ضدعفونی کننده استفاده می شود.شیره برگهای آن ملین و مدر و قاعده آور است ودر مواردکمبود ویتامین Cداروی مفیدی است . با استفاده از علوفه های مرغوب و باکیفیت خوب و عوامل اشتها آور ٬مصرف ماده ی خشک را افزایش دهید . مدیر جهاد کشاورزی سراب همچنین در رابطه با مزایای گاو نژاد سرابی می گوید: با توجه به شرایط اقلیمی منطقه سراب و آب و هوای نیمه خشک و سرد آن این گاوها با محیط سازگارند و مقاومتر و کم غذاتر از گاوهای غیر بومی هستند.

همگی جزء علائم تحت بالینی هستند: درحالی که علائم بیماری مانند ظاهری مانند زبری پوست، کم خونی، آماس، اسهال و ..جزء علائم بالینی هستند. اثرات تحت بالینی اهمیت بیشتری برای تولید کننده دارند. گفته می شود که بازدهی مصرف انرژی برای بافت سازی ٬به هنگام شیر دهی بیشتر از دوره ی خشک است ٬ از این رو باید کوشش کرد که کاهش وزن گاو در هفته های پایانی شیر دهی جبران گردد .

به طور خلاصه ماده خشک مصرفی و انرژی خام مصرفی و انرژی متابولیسمی و تولید حرارت و تولید شیر(شکل 1) و درصد پروتین شیر بین جیره ها مختلف نبودند. دامدار گرامی یکی ازمهمترین عوامل مؤثر درسوددهی گله های گاو شیری تغذیه مناسب و صحیح است ، زیرا بیش از نیمی (60 تا 70 درصد ) ازمخارج روزمره هر دامداری صرف هزینه های تغذیه ای شده و از طرفی یکی از مهمترین عواملی که می تواند بر روی مقدار و ترکیبات شیر تاثیر گذار باشد تغذیه است.

شاخصهای فنی عملکرد وضع مدیریت گاوداری را از جنبه های تغذیه و تنظیم جیره غذایی ، تولید شیر ، اصلاح نژاد گله ، پرورش گوساله و… به این ترتیب، با خرید دام خوب و پرمحصول هم تولید خوبی خواهید داشت و هم دام های نامطلوب و کم محصول خود را کم کم با دامهای پرمحصول ، عوض کرده و نژاد گاوهای خود را اصلاح می کنید. در این مرحله مدیریت گاوداری٬ گاوهای مورد نظر را از لحاظ وضعیت بدنی بررسی نموده و در صورت برخورد با موارد غیر عادی نظیر رشد بی رویه گاوها و یا لاغری بیش از حد آنها درصدد اصلاح جیره بر آیید .

هر کیلوگرم افزایش شیر در این دوره ٬ 200 کیلوگرم شیر بیشتر در کل دوره ی شیر دهی را در پی خواهد داشت . بیشتر آبراهه، گوشههایی 90 درجه دارند و کف آنها مسطح است، هر چند که میتوان کف آنها را قوسیشکل و یا شیبدار ساخت. مدیریت تغذیه ای دوره خشکی وضعیت متابولیکی گاو را در شیردهی بعدی تحت تاثیر قرار می دهد چرا که بیشتر گاوهای شیری از ذخایر بدنی خود در ابتدایی دوره شیردهی استفاده می کنند. در هر صورت گاو آهن دو طرفه بهتر از یکطرفه است.

با هر شرایط آب و هوایی سازگارند و در منطقه هایی که درجه رطوبت زیادی دارند می تواند دوام بیاورد. مرتع هایی با ذخیره علوفه بیشتر معمولاً ظرفیت انگل بیشتری در مقایسه با مرتع های فقیر دارند. با وجود اینکه میدان های گاو بازی در پامپلونا بزرگترین میدان های گاو بازی از نظر ابعاد و ظرفیت تماشاگر در جهان هستند ولی با این وجود در این ایام هر روز بعد از ظهر کل استادیوم پر شده است و به سختی می توانید بلیط تهیه کنید زیرا همه بلیط ها از قبل فروخته شده است.

حتی زایش چند قلوه بره و قدرت بالای جفتگیری قوچ رومانف در سراسر جهان فروش گوسفند رومانف صورت می گیرد. مصرف کلسیم باید به کمتر از 100 گرم در روز محدود شود و هم زمان فسفر کافی در اختیار گاو ها قرار گیرد ( 35 تا 40 گرم فسفر در روز برای نژادهای بزرگ) ٬کلسیم بیشتر ٬ به ویژه اگر جیره از نظر فسفر کمبود داشته باشد ٬ احتمال بروز تب شیر را افزایش خواهد داد . اگر مصرف ویتامین E در خوراک زیاد نباشد ٬موجب جفت ماندگی می شود . 6- گاوها علاقه خاصی به استفاده از علوفه های تازه و آب دار دارند ٬ در صورت در دسترس و ارزان بودن در تغذیه ی آن را به کار ببرید .

در این نوع آخورها، گاو نمیتواند غذای خود را زیاد پخش کند ولی غذایی را که به درون راهرو ریخته شده، نمیتوان به آسانی به آخور برگرداند. هدف این است که گاو در زمان گوسالهزایی در شرایط بدنی مناسب باشد یعنی نه خیلی لاغر و نه خیلی چاق باشد. ۵- حذف دامهایی که به طور مزمن درگیر ورم پستان هستند منبع موثری از ارگانیسم های بیماری زا را از گله حذف می کند و به کاهش ورم پستان کمک میکند. ۳- ارزیابی لکوسیت ها روشی معقول برای ارزیابی وضعیت ورم پستان گله یا تک تک گاوها می باشد.

3- جهت مصرف حداکثر میزان خوراک اختصاصی ٬ خوش خوراکی جیره مد نظر بوده و برای این منظور از اقلام خوراکی متنوع و با کیفیت خوب استفاده نمایید . یک برنامه کرم زدایی موفق همراه با مدیریت خوب کلی گله، افزایش تولید شیر در گاوها را منجر می شود، و به موجب آن سبب وزن از شیر گیری گوساله می شود. این گاو ها بیشتر از گاوهایی که در اواخر دوره شیردهی هستند، و سطح شیر کمتری تولید می کنند تحت تاثیر قرار می گیرند. • توجه کافی به مسائل آبستنی گاو لازم است.

همانطور که اشاره کردیم برخی دامداران به دلیل اینکه نمی خواهند هزینه زیادی برای خرید رومانف کنند، اقدام به تهیه فقط یک گوسفند رومانف می کنند. گاو شیر ده کمبود انرژی دریافتی برای تولید شیر را از اندوخته های بدن تامین کرده و در این دوره ٬از وزن آن کاسته می شود ٬ دوران بحرانی تغذیه ی گاوهای شیر ده از زمان زایش تا اوج شیر دهی است . اگر دوره ی خشک کمتر از 40 روز باشد ٬ بافت پستان زمان کافی برای بازسازی نداشته و در نتیجه ٬تولید شیر در شیر دهی ٬ایده آل نخواهد بود . اگر دوره ی خشک ٬ بیش از 70 روز باشد ٬ گاوبیش از اندازه چاق می شود ٬ د رحالی که تولید شیر در شیر دهی بعد ٬ بیشتر نبوده و دشواری چاقی نیز در پی خواهد آمد .

دیدگاهتان را بنویسید