نقشه تهران – باحساب

لابد او از مقصود من در این سفر پرسید و من هم مقصد او را سؤال کردم، و یا من به دانستن شغل او علاقهمندی نشان دادم و او نیز میخواست بداند که من در تهران چه میکنم. مهندس حسیبی – بنده که الان صورت مجلس رامطالعه کردم یک اشتباهات چاپی دارد تصحیح میکنم ومیدهم باداره تندنویسی و مقام ریاست اجازه بفرمایند که تصحیح شود. درضمن تقاضا میکنم آقایان تذکرشان فقط مربوط بصورت جلسه باشد آقای خسرو قشقایی نسبت بصورت جلسه نظری دارید؟ نایب رئیس – رأی میگیریم به کفایت مذاکرات در ماده ۶ آقایان موافقین قیام فرمایند (عده کثیری قیام کردند) تصویب شد آقای وزیر جنگ مطلبی دارید؟

3 و ایران از آژانس درخواست کردند فعالیتهای نظارت و راستیآزمایی ضروری مربوطه هستهای در ارتباط با برنامه اقدام مشترک را بر عهده بگیرد. JPA در تاریخ ۲۰ ژانویه ۲۰۱۴ اجرایی شد و شورای حکام از وظیفه آژانس در زمینه نظارت و راستیآزمایی اقدامات ذیربط هستهای مندرج در آن حمایت کرد (به ضمیمه سه، مراجعه شود). ایران بین ۲۰ ژانویه ۲۰۱۴ و ۹ فوریه ۲۰۱۴ مقدار ۱۴۴ کیلوگرم UF6 طبیعی را به داخل آبشارهای کارخانه غنیسازی سوخت خوراکدهی کرد و در مجموع ۱۵٫۸ کیلوگرم UF6 غنیشده تا ۵ درصد U-235 را تولید کرد. ۳۶. در تاریخ ۲۰ ژانویه ۲۰۱۴ آژانس اقدامات نظارتی و مراقبتی اضافی در کارخانه غنیسازی سوخت فوردو بکار گرفت تا تأیید نماید که تنها چهار آبشار IR-1 ذکرشده برای غنیسازی UF6 استفاده میشوند و چهار آبشار فوق به هم متصل نیستند.

در همان تاریخ آژانس اقدامات نظارتی و مراقبتی اضافی را انجام داد تا تأیید کند که آبشارهای ۱ و ۶ به هم متصل نیستند. ۲۳. آژانس در نتیجه راستیآزمایی موجودی فیزیکی (PIV) انجام شده بین ۱۹ اکتبر ۲۰۱۳ و ۱۱ نوامبر ۲۰۱۳ در کارخانه غنیسازی سوخت و با توجه به نوسانات اندازهگیری که معمولاً در چنین تأسیساتی وجود دارد، راستیآزمایی موجودی فیزیکی را که ایران در تاریخ ۲۰ اکتبر ۲۰۱۳ اعلام کرده بود، تأیید کرد.

۳۸. بین تاریخهای ۱۸ ژانویه و ۲ فوریه ۲۰۱۴، آژانس راستیآزمایی موجودی فیزیکی دیگری را در کارخانه غنیسازی سوخت فوردو اجرا کرد تا موجودی اعلامشده از سوی ایران در تاریخ ۲۰ ژانویه ۲۰۱۴ را که هم اکنون آژانس در حال ارزیابی آن است، راستیآزمایی نماید. کارها را می شود يک جوری جزو کارهای حقوقی جا زد.اما آن کار او؟ او علاوه بر آن دسترسی مدیریتشده آژانس به کارگاههای مونتاژ سانتریفیوژ، کارگاههای تولید روتور سانتریفیوژ و تأسیسات ذخیرهسازی را بر عهده داشت. ارائه اطلاعات ذیربط مورد توافق طرفین و دسترسی مدیریتشده به کارخانه کنسانتره اردکان. ارائه اطلاعات ذیربط مورد توافق طرفین و ترتیب دادن یک بازدید فنی از مرکز لیزر لشکرآباد.

۱۲. پیرو «چارچوب همکاری»، نشستهای فنی در تاریخ ۱۱ دسامبر ۲۰۱۳ در وین و در تاریخ ۸ و ۹ فوریه ۲۰۱۴ در تهران برگزار شد که در آنها، مسئولین آژانس و ایران پیشرفت اجرای شش اقدام عملی مقدماتی را مورد بررسی قرار دادند و در مورد هفت اقدام عملی دیگر که بایستی در گام بعدی توسط ایران به اجرا درآید، توافق کردند. دعوتی کرده اند خواهش می کنم اسامی آقایان را به ترتیب یادداشت بفرمائید چون متقاضی زیاد است ترتیبی بفرمائید که زیاد طول نکشد که ما به کارهایمان برسیم گویا آقای کرمی هم می خواهند راجع به لیبی صحبت بفرمایند اسم ایشان رایاداشت کنید بعلاوه شاید آقایان دیگر هم بیان مطلب جنابعالی را کردند پس اجازه بفرمائید اگر آقایان دیگر مطالبشان را راجع به این موضوع فرمودند ولی ناقص بود شما تشریف بیاورید و صحبت کنید.

اعتبارنامه آقای فرهمندپور برای تحقیق بیشتر به کمیسیون تحقیق فرستاده می شود . ۱۱. همانطور که قبلا گزارش شده بود، شورای حکام در قطعنامه نوامبر ۲۰۱۱ خود (GOV/2011/69) تأکید کرد که ضروری است ایران و آژانس به منظور حل و فصل فوری همه مسائل محتوایی باقیمانده با هدف شفافسازی آنها، از جمله دسترسی به تمامی اطلاعات مربوطه، مستندات، سایتها، مواد و اشخاص در ایران، به گفتوگوهای خود شدت بخشند. ایران در تاریخ ۸ دسامبر اطلاعات مربوطه بر اساس توافق متقابل و دسترسی مدیریتشده به کارخانه تولید آب سنگین در اراک را برای آژانس فراهم کرد. 2 – 3 – پارک و فضای سبز – با توجه به کمبود فعلی پارک و فضاهای سبز طی برنامه پنجم عمرانی کشور، از طریق ایجاد و توسعه پارکهای عمومی درداخل شهر مخصوصاً در نقاط جنوبی به توسعه فضای سبز اقدام خواهد شد به علاوه در محلات مختلف شهر بر اساس تقسیمبندیهای صحیح و رعایتاصول شهرسازی به ایجاد زمینهای بازی برای کودکان اقدام به عمل خواهد آمد.

تشویق انجمنهای استان و شهرستان به ایجاد تسهیلات و جلب صاحبان صنایع به منطقه خود. ایران در تاریخ ۸ فوریه ۲۰۱۴ اطلاعات روزآمدی را برای بخشهایی از پرسشنامه اطلاعات طراحی ارائه و در آن اعلام کرد که اقداماتی را «به دلیل تغییر در سطح غنیسازی» انجام داده است و این اقدامات را «بطور موقت در طول اجرای مرحله اول برنامه مشترک اقدام» به انجام رسانده است. خبری ازشان نشد تا آن دختره آمد.سلام و عليک و خودش را معرفی کرد و خيلی مودب. نقشه تهران ( tehran map ) باجزئیات دقیق دربالای صفحه قابل استفاده میباشد.دراین نقشه آنلاین امکان استفاده از لایه های مختلف نقشه موجود بوده و علاوه بر آن درهر یک ازلایه های نقشه تهران قابلیت مسیریابی و محاسبه مساحت و فاصله وجوددارد و مختصات جغرافیایی و ارتفاع هرنقطه شهر تهران رابااستفاده از نقشه میتوان بدست آورد.لایه های مختلفی که برای نقشه تهران درسایت باحساب وجود دارد عبارتنداز نقشه خیابانها و معابر بر دو گونه نقشه و نقشه گوگل، نقشه و عکس ماهواره تهران، نقشه ارتفاعی تهران و مدل برجسته زمین.این نقشه ها منحصر به تهران نبوده و نقشه ایران و نقشه جهان نیز قابل نمایش است.

خوشحال بودم که فرصتی بدست خواهم آورد و با این آدمهای تازه آشنا خواهم شد و از دل هر کدامشان خبرها خواهم گرفت و بدنیاهای دربستهٔ تازهای وارد خواهم..از کار و بار هر کدامشان پرسیدم. با وجود این که بعضی از فعالیتهایی که از سوی ایران در برخی از تأسیسات انجام میشود بر خلاف قطعنامههای شورای حکام و شورای امنیت است، همانطور که در زیر نشان داده میشود، آژانس به راستیآزمایی منحرف نشدن مواد هستهای اعلامشده در این تأسیسات و مکانهای خارج از تأسیسات ادامه میدهد. شورای حکام در قطعنامه سپتامبر ۲۰۱۲ خود (GOV/2012/50) تصمیم گرفت که همکاری ایران با درخواستهای آژانس با هدف حل و فصل همه مسائل باقیمانده اساسی به منظور احیای اعتماد بینالمللی نسبت به ماهیت منحصراً صلحآمیز برنامه هستهای ایران، ضرورت و فوریت دارد.

میزان مواد هستهای که به شکل UF6 غنیشده تا سقف ۲۰ درصد U-235 باقیمانده ۱۶۰٫۶ کیلوگرم است. میزان مواد هستهای که به شکل UF6 غنی شده تا سقف ۵ درصد از U-235 باقی مانده است، ۷۶۰۹ کیلوگرم است. ۴۴۷٫۸ کیلوگرم (۳۷٫۴ کیلوگرم بیشتر از زمان گزارش قبلی مدیرکل) UF6 غنیشده تا ۲۰ درصد U-235 که ۱۶۰٫۶ کیلوگرم آن (۳۵٫۴ کیلوگرم کمتر از زمان گزارش قبلی مدیرکل) به شکل UF6 غنیشده تا ۲۰ درصد U-235 باقی مانده و بقیه مشمول فرآوری بیشتری شده است. نخیر. برام چیزی باقی نمونده که باهاش بتونم ماشین بخرم. مطابق با اطلاعات طراحی ارائهشده توسط ایران، ۸ واحد برای سالن تولید A برنامهریزی شده است که هر واحد شامل ۱۸ آبشار است و مجموعاً حدود ۲۵۰۰۰ سانتریفیوژ در ۱۴۴ آبشار وجود دارند.

هر مملکتى هر ملتى مطابق توانایى خودش از خودش دفاع میکند (صحیح است) تا آخرین لحظه توانایى خودش از خودش دفاع میکند (صحیح است) اگر ما توانستیم در دفاع مهاجم را بیرون راندیم که چه بهتر، اگر یک سال مقاومت کردیم و شکست خوردیم، اگر ده روز مقاومت کردیم و شکست خوردیم، اقلاً در دنیا سربلندیم میگوییم مقاومت کردیم، ولى شکست خوردیم ولى چطور ممکن است این فکر در نظر بیاید که ممکن است ما مقاومت نکنیم. است. این گزارش همچنین در بردارنده اطلاعاتی دربارهٔ اجرای اقدامات ذیل بیانیه مشترک در مورد یک چارچوب همکاری و نیز برنامه اقدام مشترک است و شامل ضمیمهای است که اطلاعات روزآمد دربارهٔ اجرای اقدامات داوطلبانهای که ایران در ارتباط با برنامه اقدام مشترک متعهد شده است را فراهم میکند.

دیدگاهتان را بنویسید