مذاکرات مجلس شورای اسلامی دوره ۱ جلسه ۵ – ویکینبشته

مگرمانمیدانیم درمیان صدها مردمان پاک وبا ایمانی که دردهات ایرا ن زندگی میکنند افرادی هم مثل همه جای دنیا پیدا میشوند که دررندی وحقه بازی دست کمی از هم جنسان شهری خود ندارند وهمین اشخاص خواهند بود که دراین کمیسیونها خودرا باسم متخصص کشاورزی قالب زده بادستیاری سایر اعضاء مجهول الهویه کمیسیون درست وحسابی بدولت ورعیت خدمت خواهندکرد بدست یک چنین اشخاصی خواهدبودکه بهای عرصه خالصجات کرج وامین آباد وغیره تعیین ویافروش خالصجات مهمی مثل ظغان وخاوه وخالصجات مهم گرمسار وامثال آن صورت خواهد گرفت. محسن کاملا شبیه مجید بود اما خود شریف با ریشی که چند روز نتراشیده بود و نگاه متعجبش مثل این بود که انتظار انهدام نسل بشر را میکشید، حالت سخت و زنندهای داشت که نپسندید.

عکس فوری که در گاردن پارتی با محسن پدر مجید انداخته بود، چشمهای متعجب داشت. یکنوع کینهٔ مبهم نسبت به پدر و مادرش حس کرد که او را باین ریخت و هیکل پس انداخته بودند! اما در طی تجربیات تلخ زندگی یکنوع زدگی و تنفر نسبت بمردم حس میکرد و در معامله با آنها قیافهٔ خونسردی را وسیلهٔ دفاع خود قرار داده بود. همهٔ رفقا و اشخاصی که در طی مسافرتهایش با آنها آشنا شده بود، عکس آنها در این آلبوم وجود داشت و یادبودهای دور و تأثرانگیزی در او تولید میکرد. سرمایهگذاری ثابت در صنایع و معادن (غیر از نفت) طی برنامه چهارم بهحدود ۲۱۳ میلیارد ریال بالغ خواهد شد، که حدود ۹۹ میلیارد ریال آن را بخش عمومی مستقیماً و ۲ میلیارد ریال توسط مؤسسات انتفاعی دولتی و ۱۱۲ میلیارد ریال آن را بخش خصوصی داخلی و خارجی سرمایهگذاری خواهند نمود.

چیزی که هست در این میان که با کروپ هم در تماس بودیم به سفارتمان اطلاع دادیم که الان دیگر موقع آن رسیده که اگر اینها که طی سالیان دراز با دولت در تماس بودند و دولت هم مایل بوده کار ذوب آهن را با آنها انجام بدهد، اگر علاقهای دارند باید بیاینده به ایران که مذاکرات قطعی را بکنیم. ۵۹. در نتیجه راستیآزمایی موجودی فیزیکی از سوی آژانس در کارخانه ساخت صفحه سوخت در ۹ تا ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۳، آژانس در چارچوب نوسانات اندازهگیری که معمولاً در چنین تأسیساتی وجود دارد موجودی مواد هستهای را همانگونه که ایران در تاریخ ۹ سپتامبر ۲۰۱۳ اعلام کرده بود، تأیید کرد.

برای خرید بلیط قطار تبریز و بلیط هواپیمای تبریز می توان به سایت دیوار تبریز نیز مراجعه کرد و آژانس های متعددی را در شهر تبریز یافت. ایران هنوز اطلاعات طراحی مشابه برای سالن تولید B را ارائه نکرده است. اما متاسفانه با وجود این که این خانه هم جزء آثار ملی ایران است، به دلیل کملطفی مسئولین مربوطه، به آن آسیب زیادی وارد شده و نیاز به مرمت دارد.

به گفته مدیر کل میراث فرهنگی استان البرز، این کاخ یکی از با ارزشترین کاخهای تاریخی ایران است؛ اما نکتهای که وجود دارد این است که این کاخ سالهای زیادی به بنیاد مستضعفان، بنیاد تعاون و در نهایت شهرداری واگذار شده بود و در این مدت مراقبت درستی از این اثر ملی نشد و به مرور زمان آسیبهای جدی و جبرانناپذیری به آن وارد شد. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه تعویض اتومبیلهای سفارت شاهنشاهی ایران در دمشق و سرکنسولگری ایران در کربلا – مصوب ۱۵ مهر ۱۳۳۵ کمیسیونهای مشترک، مصوب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی.

غایبین بی اجازه آقایان: شکرالله صفوی- مرتضی حکمت- ابوالفتح قهرمان- سالارسنندجی- تیمورتاش- عبدالوهاب اقبال – لطفعلی معدل- سودآور- کوراوغلی- کهبد – جواد مسعودی. غائبین با اجازه ـ آقایان: اورنگ فرهودی ـ مرتضی حکمت ـ محمد علی منصف ـ ابوالفتح قهرمان ـ محمد علی مسعودی ـ سالار ـ سنندجی ـ حسن اکبر ـ دکتر هدایتی ـ اقبال ـ صمد سود آور ـ پیراسته ـ سلطانی غائبین با اجازه ـ آقایان: غضنفری ـ معدل ـ ابریشمکار ـ نصرتیان. ماده واحده ـ به وزارت دارایی اجازه داده میشود برای مصارف هزینه جاری مجلس سنا بجای دو دوازدهم مصوب دو ماهه اول سال ۱۳۲۹ مبلغ سه میلیون ریال برسم علی الحساب از در آمد عمومی سال جاری کشور تادیه و پس از تصویب بودجه کل کشور و تصویب بودجه مجلس سنا محسوب و واریز نماید قبادیان ـ نطقهای قبل از دستور چه میشود؟

ریاست محترم مجلس شورای ملی – اینجانب محمود نریمان پیشنهاد میکنم تبصره (۱) ماده (۸) طوری تکمیل شود که اگراملاکی باشد که برای احتیاجات دولتی مورد ضرورت بوده و هنوز بهایی بمالکین داده نشده باشد پس از رسیدگی ومالکیت افراد وضعیت دعاوی آنها در دادگاه مربوطه وذیصلاحیت ترتیب تعویض اینگونه املاک با املاک خالصه از طرف وزارت دارایی داده شود. دانشگاه مالک اشتر: یک نهاد تابعه مرکز تحقیقات علم و فناوری دفاعی درون وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است.

که البته تاریخش مشخص نیست ولی روی تاریخهائی که نوشته شده ۵۳/۷/۲۴ است از مونیخ حضرت آقای امیر اسدالله خان علم وزیر محترم دربار شاهنشاهی – تهران با تقدیم مراتب عرض ارادت در انتظار بذل توجه حضرتت هستم . کما این که ملاحظه هم فرمودید در هیچ موردی این کار نشد مگر در شعبه دوم که مخبر کمیسیون مطالبی را در رد اعتبار نامه نماینده اقلیت متذکر شدند که هیچ جا نداشت این مطلب را بگویند و اینطور هم بیان مطلب کردند که اعتبارنامه اصلا رد شده در صورتیکه به اعتبارنامه رد شده و نه اینکه ایشان حق داشتند این مطالب را بگویند بلکه باید نظر شعبه را اظهار مکردند و بعد مثل معمول میرود به کمیسیون تحقیق و نتیجه بحث کمیسیون تحقیق بعدا اطلاع داده میشود بنا براین هیچ اعتبارنامه ای حالا به صرف گرارش مخبر کمیسیون رد نمیشود ولی تایید شده اش هست ، همان طور که بنده هم به استحضار آقایان می رسانم بعد از تصویب اعتبارنامه اگر ردی شد آن رد قطعی نیست بلکه باید به کمیسیون تحقیق برود و بعد از تحقیق مجلس روی نتیجه آن رای گیری خواهد کرد ، و اظهار نظر خواهد نمود چون یک سوء تعبیری دراین مورد شده است من خواستم این را تصحیح بکنم که مخبر شعبه دو دیروز اشتباه کردند کهپرونده انتخاباتی آقای این مطالب را در رد اعتبارنامه اظهار کردند زیرا مسلم است که هنوز گزارش کمیسیون در این خصوص داده نشده ، و اعتبارنامه تا این حد بطور قطع رد شده نیست و گزارش کمیسیون فقط در رد اعتبارنامه است .

مثل اینکه از دنیای پر تزویر آدمها بدنیای بیتکلف، لاابالی و بچگانهٔ حیوانات پناه برده بود و در انس و علاقه آنها سادگی احساسات و مهربانی که در زندگی از آن محروم مانده بود جستجو میکرد. بعد از آن که غلامرضا منقل برنجی را آتش میکرد و زیر درخت بید کنار استخر روی سفرهٔ چرمی میگذاشت، شریف جعبهٔ هزارپیشه خود را که محتوی آلات وافور بود بدقت باز میکرد و اسباب فور و بطری کوچک عرق را مرتب دور خودش میچید و با تفنن مشغول میشد.

بلکه همهٔ آنها را میدید و صدایشان را میشنید و نمیتوانست آن قسمت از گذشته را دور بیندازد، فراموش بکند، چون این یادبودها جزو زندگی او شده بود. کهبد- در جلسه گذشته بنده طوماری که تقدیم کرده بودم از طرف اهالی ساوجبلاغ و شهریار و کرج بوده کلمه کرج از قلم افتادهاست خواهش میکنم اصلاح شود. توکلی – آقای دکتر سحابی بنده پیشنهاد میکنم به کفایت مذاکرات رای بگیرید . تصمیم گرفتم پس از حرکت اولین سؤالی که از او میکنم همین باشد.

دیدگاهتان را بنویسید