قیمت گوسفنده زنده 1400 در تهران و کرج

روش کار: در این تحقیق مجموعا 83 نمونه خون شامل تعداد 51 نمونه از گاوداری های دارای سابقه سقط و 30 نمونه از گاوهای فاقد سابقه سقط اخذ و با تکنیک های nested PCR (آلودگی به DNAنئوسپورا کانینوم) و الایزا (حضور انتی بادی علیه نئوسپورا) مورد ازمایش قرار گرفت. مقدمه : نئوسپورا کنینوم تک یاخته ای از رده اپی کمپلکسا و از عوامل مهم سقط جنین در گاو است کـه تا سال 1948 به عنوان عامل سقط جنین شناخته نشده بود اما در حال حاضر سبب خـسارات اقتـصادی وسیعی در جهان می گردد .هدف از انجام این تحقیق مقایسه و تعیین درصد الودگی به نئوسپورا کانینوم در خون با روش های nested PCR و ELISA و تعیین پارازیتمی در گاو های سرم مثبت در چند گاوداری نیمه صنعتی حومه استان قم میباشد.

به واسطه اهمیت بسیار زیاد مکمل های گاو شیری و مکمل های گاو غیر شیری تصمیم گرفتیم در دو بخش به شرح نکات کلیدی بپردازیم. شیوع بیماری های حیوانی در جهان طی چند دهه اخیر به دلیل اهمیت اقتصادی و کاهش بهره وری تولید مورد توجه خاصی قرار گرفته است. نوع و مشخصات شیر آن شباهت زیادی به جرسی دارد. این ادوات بسته به بستر و محیط کشت، نوع زمین و …

بیمار یهای داخلی شامل: تب شیر یا فلجی بعد از زایمان، سندروم زمین گیری، ورم پستان فوق حاد، نفخ حاد شکمبه، سوء هاضمه ناشی از فلج عصب واگ (انباشتگی و نفخ شکمبه، انباشتگی هزارلا و انباشتگی شیردان)، جابجایی و پیچ خوردگی شیردان در صورت عدم پاسخ به درمان، اتساع و زخم های خونریزی دهنده شیردان، اسهال مزمن، پیچ خوردگی روده ها، ورم پرده صفاق (پریتونیت)، آب آوردن شکم (آسیت)، فتق دیافراگماتیک، تورم ضربه ای نگاری (TRP)، ورم پرده خارجی قلب (پریکاردیت)، سیروز کبدی، هپاتیت، آبسه کبدی، پنومونی، آبسه ریوی، عفونت و نارسایی کلیه، کوری دو چشم، مسمومیت های ناشی از پساب های صنعتی.

چرا که طول آبستنی در رومانوف نسبت به اغلب نژادها چند روز کمتر است. اما در هنگامی که کودک آرام باشد این صدای سوت کمتر می شود یا به کلی برطرف خواهد شد. تولید گاو شیری در بخش هایی با دانه های نسبتا ارزان و با اینکه هیچ محدودیتی نسبت به مقدار شیری که آنها می توانند مورد خرید و فروش قرار دهند و جود ندارد احتمالا بالاترین خطر برای اسیدوز شکمبه ای وجود ندارد. این بازی با نتیجه بارسلونا (4 – 0) اوساسونا به پایان رسید. خداوند به او وحی کرد: ای داود تو خودت خواستی تا قضاوت حقیقی را به تو الهام کنم.

در افسانه ای از کردی به نام «زن مکار» از مکر زن یک کشاورز برای فریب شوهرش در قالب چال کردن چند ماهی در زمینی که باید شخم شود و در آمدن ماهی از زیر تیغه خیش و فریب خوردن کشاورز و متهم شدن کشاورز به دیوانه بودن صحبت شده است (درویشیان -خندان، ج۶، ص ۴۶۹-۴۷۱). در این مقاله سعی خواهیم کرد به صورت اجمالی به نقش تغذیه ای ویتامین A در گاو شیری از جنبه های مختلف بپردازیم. تفاوت معنی داری هم در جمعیت این نژاد در بین سال های ۱۹۹۶ و ۲۰۰۷ به وجود نیامده است.

با این حال، سایر مطالعات تفاوت هایی را در بازده انرژی در بین نژادها و حتی بازده غذایی بیشتر را برای گاوهای هلشتاین گزارش کردند (۷ تا ۲۰ درصد). •گروههای TMR براساس تولید شیر به میزان 30%،20% و 10% بیشتر از میانگین موجود، باید بترتیب در سیستم تک گروهی، دو گروهی سه گروهی نگهداری شوند. •چنانچه گله را با TMR تغذیه میکنند و این گله در شرایط محیطی نامناسب قرار دارد، باید تراکم انرژی جیره افزایش داده شود و درصورت امکان از چربی و علوفه دارای کیفیت بهتر (بدون استفاده از غلات بیشتر) در تغذیه گاوهای شیری استفاده شود. ۲- مواد جامد ۲۵درصد(۲۰تا۲۸درصد) که چهار پنجم ان را پروتئین ها و یک پنجم ان را مواد غیر پروتئینی محلول در چربی ها تشکيل مي دهند.

•محدوده اختلاف تولید گاوها در یک TMR نباید از 20 تا 25 پوند شیر تصحیح شده بر اساس 4درصد چربی (22 تا 27 پوند شیر 3/7درصد چربی)، تجاوز نماید. •در صورت وجود بیش از یک گروه TMRنباید گاوها بر اساس میزان تولید گروهبندی شده و انتقال داده شوند. •در صورت انتقال گاوها از گروهی به گروه دیگر، حتیالامکان باید سعی شود که تعداد بیشتری گاو همزمان انتقال داده شوند. گروهی از این بیماری ها تحت عنوان بیماری های متابولیکی مطرح هستند. اختلالات متابولیک یک یا چند فرایند متابولیکی بوده که بعنوان یک مشکل کلیدی در دوره انتقال گاوهای شیری مطرح می باشند.

•برای جلوگیری از بروز اختلالات گوارشی، تغییرات تراکم مواد مغذی جیرههای TMR بین دو گروه شیری، نباید از 15درصد تجاوز نماید. این اختلالات عمدتاً به دلیل تغییرات فیزیولوژیکی بین قبل و بعد از زایش اتفاق می افتد. یک سیستم کارآمد، رقابتی را بین گاوها ایجاد میکند که در اثر آن گاوها در طی 45 روز، به پتانسیل تولید خود نزدیک میشوند. 0.05) و همبستگی بالایی بین نتایج دو تست وجود داشت. همچنین آزمون مربع کای تفاوت معنی داری را در نتایج هر یک از تست ها در تشخیص آلودگی نشان نداد.

گاوها نسبت به جبران وزن بدن از دست رفته، در زمانی که هنوز شیر تولید میکنند، واکنش بیشتری نشان میدهند. از مرحله پایانی دوره شیردهی، باید جهت جبران وزن بدن از دست رفته، استفاده شود. این عمل باعث افزایش مصرف غذا شده و در نتیجه وزن از دست رفته بدن، در مرحله آخر دوره شیرواری جبران میگردد. •25% از مکمل مواد معدنی مورد استفاده در تغذیه گاوها در مرحله آغازین دوره شیردهی باید بصورت کمپلس حاوی، بخصوص مس، کبالت، منگنز و روی (روی- متیونین) باشد. برخی از مشاورین تغذیه دام بیش از 500 واحد بینالمللی در روز برای گاوهای تازهزا و 1000 واحد بیناللملی در روز برای گاوهای خشک توصیه میکنند استفاده از مکمل زیاد در تغذیه ممکن است تقریبا 20درصد از ورم پستان را که در دوره خشکی گاو اتفاق میافتد، پیشگیری نماید.

مثال: 97200- در هر پوند IU1800×پوند DMI54، 97200 واحد بینالمللی ویتامین A در روز. اکثر گاوهای این نژاد در هر دوره شیر دهی حدود 130 تا 260 روز شیر داده اند. بطورمتوسط ازهر 500 برگ 140 كيلوگرم الياف فيبر خشك شده و از 2800-2700 كيلوگرم پولپ ( قسمت گوشتدار برگ ) در حدود 150 كيلوگرم قند بدست مي آورند . برای لانه سازی نیز فضایی در حدود ۲۰ تا ۳۰ سانتی متر به آنها اختصاص دهید. به این ترتیب که دو جنین با جنسیت مشخص به رحم گیرنده ی که تلقیح نشده است منتقل نمود.

•معمولاً، انتقال گاو در اواخر دوره شیرواری به یک گروه جدید TMRدر مقایسه با انتقال آن در اوایل شیرواری، افت بیشترشیر را بدنبال خواهد داشت. در مقایسه با گاوهای اواسط تا اواخر دوره شیرواری با سرعت و سهولت بیشتری دوباره شیر تولید میکند. گاومیش برای فرار از حشرات موذی نیز به آب پناه میبرد و با آغشته کردن سطح بدن به گل و لای خود را از آسیب آفتاب و حشرات گزنده در امان نگه میدارد.

دیدگاهتان را بنویسید