دریاچه ای حیرت انگیز به رنگ صورتی

متر مکعب از آبی که بیش از 95% از آبی است که در بارندگی ها باعث جاری شدن سیل و طغیان رودخانه در بخش محمله شهرستان خنج استان فارس می شود که از محلی به نام بیدزرد در بالادست روستای ابوالفضل (ع) دهستان چاه طوس بخش محمله شهرستان خنج استان فارس جاری می شود سهم خلیجی شود که می خواهند نام آن را به جای فارس به نام جعلی عربی تبدیل کنند اینجانب در نظر دارم با تغییر مسیر سرریز مقدار …

منشا ماگمایی: ماگماCL , Na را آزاد می کند در اثر کم بودن چکالی آن نسبت به سنگهای اطراف به سمت بالا حرکت می کند . زمانی پیروکلاستها با گل مخلوط شوند و در اثر نیروی ثقل پایین آیند مجموعه ای به نام لاهار را به وجود می آورند . در جوار گنبدهای نمکی ، معدنهای خاک سرخ مشاهده می شوند که با گنبدهای نمکی در ابتدا هستند آهن بصورت هماتیت و مگنتیت و چه به صورت کانه همراه سنگ های و لکانیکی و توف های اسیدی و دیارباز ها و نمک در سازند هرمز – ریزو – دزو و راور و چه به صورت کانسارهای آهن در چغارت و اسفوردی و میشوران چاه گزوزریکان و نریگان و دوز دره و چه در لایه های دولومیت سلطانیه و به صورت خاک سرخ در جزیره های هرمز و بعضی نوع آن نواری در ند یکان و چاه گز و سه چاهون در تناوب با چرب و توف و توفیت و دولومیت نیز نشانه سن ژنتیک بودن آهن در ناحیه ساغندبافق می باشد وجود آهن رابطه تنگاتنگی از یک سو با ولکانیسم و از سوی دیگر با سنگهای رسوبی و نمکهای همزمان هر سه گروه سنگ و کانه دارد در محل نشان می دهد منگنز در بعضی از جاها با ذخایر آهن همراه است مثل : نریگان ، گنبدها وقتی بالا می آیند سنگهای آهن دار را بالا می آورند و در اثر تجمع واکسیدان آنها این مجموعه ها به وجود می آیند در معدن خاک سرخ که مشاهده شد طبقات بالایی زرد رنگ بودند که نشان دهنده هوازدگی زیاد بود و طبقات پائینی تیره تر بودند که نشان دهنده هوازدگی کمتر بود .

در جنوب خاوری زاگرس ، به ویژه در حد فاصل میان گسل کازرون در باختر و گسل میناب در خاور (حوضه فارس ) ، سنگ های پرکامبرین پسین رخساره کولایی – تبخیری دارند که نخستین بار توسط تاورنیه (1642) مطالعه شده است براساس شواهد موجود به نظر می رسد که در پی فارهای کششی رخداد کوهزایی کاتانگایی در نیمه جنوب خاوری زاگرس ، حوضه های تبخیری تشکیل شده و رسوبات کولابی به همراه روانه های آذرین مربوط به فاز گرانیت زایی کاتانگایی در آن انباشته شده است .

دریاچه های بختگان و طشک دو فرونشست میان کوهی هستند که ارتفاع آنها از سطح دریای آزاد حدود 1558 متر است دریاچه بختگان که در باختر نیریز قرار دارد و به صورتیک فرو افتادگی کشیده به طول تقریبی 70 تا 100 کیلومتر است که روند شمال باختر- جنوب خاور دارد و سطح زیر پوشش آن حدود 2000 کیلومتر مربع است . فعالیت های آتشفشاانی : در این زون از پالئوسن آغاز شد این فعالیت ها در ائوسن به اوج خود رسیده و فوران گدازه های ائوسن را از نوع کالکوآلکالن و زیر دریای در جنوب نواحی یزد از نوع اسپیلیت آنفریتی شده و در پی آن انواع سنگ های آتشفشانی نظیر آندزیت ، لاتیت ، ریولیت و توف باتوده ها و حجم های مختلف وبه طور منظم تشکیل شده است.

حاشیه گنبدهای نمکی خاکستری رنگ می باشد در اثر انحلال نمکی یکسری ناخالصی در روی آن باقی می ماندکه بعنوان سنگ پوشش می باش دکه به آن کپ راک می گویند (قسمتهای سرخ رنگh1 سازند هرمز)کوه گهکم و فراقون از قدیمی ترین رسوبات پلت فرم زاگرس به سن کامبرین تا کرتاسه می باشد . از لحاظ کانی شناسی ، کانیهای موجود در کربناتهای دگرگونی تنبور در درجات مختلف دگرگونی عبارتند از دولومیت ، کلسیت ، کوارتز ، هماتیت ، کوتیت ، سیدریت ، تالک و مقدار بسیار کمی پولکهای ریز بیوتیت سبز رنگ و موسکویت از لحاظ سنگ شناسی : دارای سنگ های که نباتی آهکی و دولومیتی به صورت انترکلاسیونهایی به ضخامت چند سانتیمتر تا چند متر در داخل سنگ های رسی به همراه ماسه سنگ و همچنین به صورت توده هایی با ضخامت حدود 70 متر بر روی فیلیت ها و اسلیت ها دیده یم شود تحولات دگرگونی که نباتها را از دو جنبه بافتی و کانی شناسی مورد دقت قرار می دهیم .

ژرفای بسار کم دریاچه ها و نبود پادگانه های دریاچه ای کهن ، درک زمان تشکیل دریاچه را ناممکن ساخته ، ولی کرینسلی (1970) به زمان پلیستوسن پسین (همزمان با دوره یخچالی ورم ) باور دارد چنین زمانی با جنبش های کوهزایی چرخه پایانی آلپ که فا فراخاست همراه بوده همخوانی دارد . درسازند جهرم فسیل های فراوانی یافت می شود و بر اساس آن سن سازند جهرم در محل مقطع نمونه پالئوسن تا ائوسن میانی تعیین شده است .در نواحی فارس ساحلی سن بخش فوقانی سازند جهرم ائوسن پسین بدست آمده است . در گنبدهای نمکی استهبان نمک تر است و گچ دیده می شود 10 تا 15 متر ماسه سنگ قرمز نازل لایه و افق های کربناته که مقدار آن زیاد است ودارای استروماتولیت می باشد .

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان اردبیل گفت: سا ماندهی رودخانه مرزی ارس در پارس آباد مغان با تامین اعتبار لازم تسریع میشود. برای بعضی از ضایعات مرحله II و ضایعات مرحله III و IV لازم است. سنگ های قسمت بالایی کمپلکس خواجو دارای فسیل فوزولین و تریلوبیت است . روی این قسمت به طور مستقیم 65 متر آهک قرمز رنگ با میکروفسیلهای Glomalveolina sp , Misceuanea sp که متعلق به پالئوسن هستند قرا می گیرد بخش بالایی برش اصلی سازند ساچون تقریباً بدون فسیل است ولی به طور نادری وجود آثار میکروفسیل اپرتوبیتولیتس (opertorbitolitotes) سن ائوسن پیشین رابه این قسمت می دهد .

این زون دارای تنوع رنگی زیاد می باشد و دارای موفولوژی خاصی است که نشانگر جنس نگ های این زون خواهد بود قسمتی از این زون دارای رنگ های روشن است که بطور محسوس از قسمت های تیره که احتمالاً دگرگونی هستند متمایز می شود و همچنین دراین زون لایه بندی خاصی مشاهده نمی شود . سواحل این دریاچه با رسوبات سفیدرنگ تبخیری پوشیده شده اند ولی در سواحل نزدیک به سنگ های افیولیتی ، رنگ تیره تر است دریاچه طشک با وسعت تقریبی 800 کیلومتر مربع در شمال باختری دریاچه بختگان و 160 کیلومتری خاور شیراز قرار دارد تنها راه ارتباطی این دو دریاچه ، از طریق دلتای رودکر است که بخشی آن به دریاچه بختگان به بخش دیگر به دریاچه طشک می ریزد تعدادی جزیره و شبه جزیره کوچک و بزرگ ازجنس رادیولاریت ، سنگ های بلاژیک و آهک های سروک دراین دو دریاچه وجود دارند که مهم ترین آنها جزایر نرگس و گنبان (در دریاچه طشک ) و جزیره مناک در دریاچه بختگان است که مساحت آنها ، تابعه شرایط بارندگی سالانه است .

درجه دگرگونی این سنگ ها تا رخساره زئولیت می باشد به همراه سنگ های پرمین زیرین لایه های کنگلومرایی با قطعاتی از کوارتزیت ، آهک ، دیاباز دیده می شود که ضخامت آن تا نیم متر می رسد دیابازهای موجود در رسوبات پرمین زیرین به صورت عدسی های کشیده و سیل می باشد که تغییر شکل تکتونیکی را به همراه آلبیتی شدن پلاژیوکلازها و کلریتی شدن دکه نباتی شدن کانیهای تیره تحمل کرده است از لحاظ ساختمانی : از مهمترین ساختمانهای موجود در منطقه می توان لایه بندی اولیه : چین ، گسل ، فولیاسیون ، لینه آسیون ، درزه ها و بودنیاژ را نام برد .

آمفیبول نوع گلوکوفان که در اثر کاتالیزور همراه با نمک بوجود آمده در صورتی که به صورت طبیعی در فشاربالا بوجودمی آید . در واقع با توجه به ارقام ثبت شده، به طور متوسط این دریاچه در بیست سال اخیر سالیانه با افت 40 سانتی متری مواجه بوده است . 2- بخش میانی(5/161 متر) شامل دولومیت های لایه نازک تا لایه متوسط است . فورانهای کوه مزاحم و نوع آج جوانترین فعالیت های آتش فشانی درکمربند دهج ، ساردوئیه هستند طول این کمربند در استان کرمان به بیش از 50 کیلومتر و عرض متوسط آن حدود 90 کیلومتر است منطقه مورد مطالعه دارای 1990 متر ارتفاع و در عرض ً13 َ 50 29 و در طول گه ً35 َ2 56 قرار دارد این کانساردر شمال شرق سیرجان و شمال غرب جاده آسفالته درجه یک کرمان-سیرجان – بندر واقع شده و حدود 120 کیلومتر با کرمان فاصله دارد و نزدیکترین ایستگاه هواشناسی به کوه پنج ایستگه مجتمع مس سرچشمه است کوه پنج در 30 کیلومتری جنوب شرق کانسار سرچشمه واقع شده این منطقه از مجموعه های آتشفشانی رسوبی شامل: آندزیت، بازالت، سنگهای آذرآواری و منطقه انواع دگرسانیهای مشخص کانسارهای .مس پورفیری مشاهده شده است که شدتهای مختلفی دارند .

روستای گچین در فاصله 50 کیلومتری غرب بندرعباس واقع شده است در شرق روستای گچین گنبد نمکی گچین قرار دارد ، این گنبد در حقیقت مشابه گنبدهای نمکی هرمز و لارک ازلحاظ تنوع مینرالوژی و سنگ شناسی است و در آن واحدهای سازنده ، سازند هرمز H4,H1 و نفوذیهای متعددی به چشم می خورد . در تقسیم بندی ناحیه کرمان که توسط زمین شناسان یوگسلاو ارائه شده کوه پنج در کمربند دهج – ساردوئیه قرار دارد که در بخش جنوبی کمان ماگمایی سهند -بزمان یا ارومیه دختر و به موازات ناحیه دگرگون شده سیرجان در فاصله 200-150 کیلومتری روراندگی زاگرس قرار دارد .

خزر کوچک در پایتخت چندی پیش خبری منتشر شد مبنی بر ساخت مصنوعی خزر در محله عباس آباد که ظاهراً یکی از بزرگترین دریاچه های مصنوعی تهران است ساخت این دریاچه چندی پیش به اتمام رسید. شاید برای شما نیز سوال پیش آمده باشد که دلیل صورتی بودن رنگ این دریاچه چیست ؟ مشاهدات : نارنجی رنگ ، در لایه ها بقایای رادیولاریت دیده شده که پوسته سیلتی داشته که نشان دهنده عمیق ترین قسمت نئوتتیس بوده است . سنگ های پرمین زیرین : در قسمت های مختلف درگرگونی های سیرجان سنگ های پرمین پائینی در شمال شرق و جنوب غرب سیرجان دیده می شوند که توسط واحدهای تکتونیکی و رسوبات دشت جدا می شوند سنگ های پرمین پایینی شامل توالی دگرگونی شده حاوی اسلیت و ماسه سنگ است که به خوبی رخساره توربیدیتی رسوبات را نشان می دهند به همراه این سنگ های دگرگون شده کمی آهک کوارتزیت و متادیا بازدیده می شود در آهکهای فسیلهای بسیاری چون چهارگونه فرامینیفراز جمله Cribro Generia- Barduinastaffellaو هشت و نوع جلبک مثل Permocalculus به همراه قطعاتی از خارپوستان دیده می شود .

دیدگاهتان را بنویسید