دریاچهی بایکال میزبان حدود ۲

دریاچه هامون و شهر سوخته از نظر رتبهبندی پدیده به عنوان تک پدیده استانی، رودخانه هیرمند، کوه خواجه و چاه نیمههای زهک به عنوان الگو و شناساگر محسوب میشوند. رود هيرمند يکى از پنج رودان در “هلمند فوقانى” يا میانآب یا آب پخشان قله هراپاراسين باميگان – “هر” در پارسى باستان کوه باميان يا زمان اسلامى “کوه بابا” – سرچشمه که چهار رودمانند بلخاب به اوکوسوس يا آمو؛ جنوبى به کابل يا ايندوس يا سهند و غربى به هرى رود به ترکمنستان; هيرمند به هامون مى آنجامند. مهمترین مساله که در سفر به دریاچه ارواح و هر سفر دیگری باید به آن توجه کنیم آسیب نزدن به طبیعت و زشت نکردن چهره آن به وسیله زباله است.

شاید هم این پیچها سرعتمان را کم میکنند تا بتوانیم در هر منظرهای که دوست داریم توقف کنیم. در نتیجه توصیه می کنیم اگر به کشور مجارستان رفتید حتما چند روزی را در دریاچه هویز آن بگذرانید و از زیبایی های آن لذت ببرید، همچنین بسیاری از بیماری های را که در بدن دارید بهبود ببخشید. اما بسیاری از این تفریحات، جزو تفریحات گرانقیمت محسوب میشوند. بسیاری از صاحبنظران بر این عقیدهاند که غزل در اشعار سعدی و حافظ به اوج رسیدهاست. گوته، سعدی را میشناخته و در خلق آثار خود از سعدی تأثیر پذیرفتهاست.

گوته، این دیوان خود را با نقل فارسی و ترجمهٔ آلمانی یکی از اشعار گلستان به پایان بردهاست. گوته، شاعر بلندآوازهٔ آلمانی، یکی از شاعران اروپایی است که در خلق آثار خود به ادبیات شرقی و بهطور خاص، ادبیات فارسی توجه ویژهای داشت. به اعتقاد او سعدی، سی سال از عمرش را صرف شناخت کرد، سی سال سفر کرد و سی سال را نیز به اندیشیدن و خلق آثار اختصاص داد. ژان دو لا فونتن یکی از مشهورترین حکایتنویسان فرانسوی است که در خلق آثار خود به کلیله و دمنه، انوار سهیلی و گلستان سعدی توجه داشتهاست.

زبان سعدی به زبان محاوره در روزگار خود بسیار نزدیک است و حتی از مثلهای متداول در زبان فارسی نیز بهره بردهاست. سعدی در زمان حیات خود به عنوان سخنور و شاعر، شهرت زیادی پیدا کرد و حتی در هندوستان، آسیای صغیر و آسیای میانه نیز او را میشناختند و اشعارش را میخواندند. بخش قابل توجهی از مردم حتی نمی دانند که این یک دریاچه است. خبیثات و مضحکات به نثر نوشته شدهاند و در نسخهٔ لرد گرینوی، که سی سال پس از درگذشت سعدی نوشته شده و نسخهٔ اساس غلامحسین یوسفی و محمدعلی فروغی نیز بوده، اثری از آنها نیست، اما در نسخههای قدیمیتر از این نسخه، این دو بخش نیز ضبط شدهاست و تردیدی در انتساب هر سه بخش به سعدی وجود ندارد.

یکی دیگر از مهارتهای سعدی در بهکارگیری ایجاز، حذف کردن بخشی از جمله است؛ بهگونهای که ذهن خواننده، ناخودآگاه بخش حذفشده را درج میکند و متوجه کمبود آن در جمله نمیشود. وی مفاسد و معایب جامعهٔ خود را با طنز ملایمی به تصویر میکشد و از آن انتقاد میکند. سعدی درحالیکه اطلاعات ضروری برای فهم موضوع را در اختیار خواننده قرار میدهد، از دادن اطلاعات اضافی هم بهجد اجتناب میکند. فرزند وی نیکولا سعدی کارنو، پدر علم ترمودینامیک و نوهٔ وی ماری فرانسوا سعدی کارنو، رئیسجمهور فرانسه در سالهای ۱۸۸۷ تا ۱۸۹۴ است، که نام میانی هر دو به افتخار سعدی انتخاب شدهاست.

وی در برخی از آثار خود، بدون کموکاست از حکایات سعدی اقتباس کردهاست. رالف والدو امرسون، شاعر آمریکایی قرن نوزدهم میلادی، به فرهنگ و زبانهای شرقی از جمله فارسی و عربی علاقه داشت و بهواسطهٔ مطالعهٔ ترجمهٔ آلمانی گلستان، با سعدی آشنا شد. آندره دو ریه در سال ۱۶۳۴ میلادی بخشهایی از گلستان را به زبان فرانسوی ترجمه کرد در سال ۱۶۵۱ میلادی، برگردان لاتین از گلستان منتشر شد. یکی از کتابهای وی با نام دیوان غربی-شرقی، اگرچه بهطور مشهودی تحت تأثیر اشعار حافظ سرودهشده و در هیچکجای کتاب نامی از سعدی برده نشده؛ اما بخشهایی از آن نیز حاوی اشعاری است که از بوستان و گلستان سعدی اقتباس شدهاست.

ولتر، نویسندهٔ مشهور عصر روشنگری در فرانسه، در بخشهایی از رمان فلسفی صادق، تحت تأثیر گلستان سعدی بودهاست. الکساندر پوشکین، شاعر و نویسندهٔ نامدار روس و بنیانگذار ادبیات نوین روسی به فرهنگ و ادبیات شرق علاقهمند بود. از همه دلسوزتر بود. ترجمهٔ آثار سعدی به زبان فرانسوی و سپس دیگر زبانهای اروپایی، زمینهٔ نفوذ ادبیات و جهانبینی سعدی در غرب را فراهم کرد؛ بهطوری که آثار او، پیش از نوگرایان ایرانی، مورد توجه نوگرایان غربی قرار گرفت. مجسمه ای که از امیرکبیر در این پارک وجود دارد، اثری است که ابوالحسن صدیقی (مجسمه ساز معروف ایرانی و شاگرد کمالالملک) در سال ۱۳۵۶ در کارگاهش در ایتالیا ساخت اما بعد از انقلاب بدلیل مسائل پیش پا افتاده به ایران منتقل نشد و در سال ۱۳۸۹ این اتفاق افتاد.

در بستر رودخانهٔ ارس ۸۰۵ جزیرهٔ کوچک و بزرگ خالی از سکنه وجود دارد که به زبان محلی به آن «شام» میگویند. به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، معاون فنی محیط زیست استان فارس با اشاره به وضعیت تالابهای استان فارس اظهارد کرد: ۱۱ تالاب در سطح استان فارس وجود دارد که ۴ تالاب رامسر سایت هستند یعنی مشمول کنفوانسیون رامسرند که شامل مجموعه طشت، کمجان و بختگان و پریشان میشود. او منظومهٔ فواره باغچهسرای را با نگاهی جدی به ادبیات شرق نوشته و آن را با این عبارت آغاز کردهاست: «بسیاری چون من فواره را دیدهاند اما برخی از آنان در عالم وجود نیستند و دیگران نیز در بلاد دور سیاحت میکنند.» این عبارت برداشتی است از بیتهای ۴۷۹ و ۴۸۰ باب یکم بوستان سعدی.

سعدی -برخلاف مصنوعنویسان- از اصطلاحات و عناصری که مردم در زندگی روزمره با آن سر و کار دارند، بهوفور استفاده کردهاست. این اشعار که برپایهٔ دم غنیمت شمری و خوشی و گذران زندگی و معاشقه استوار است شباهت زیادی با اشعار هوراس و آناکرئون و ابونواس دارد و در حقیقت تجدیدگر راهی ست که از اپیکور آغاز شده در ایران به رودکی رسیده و از همین راه به دست خیام و حافظ سپرده شدهاست.

وی معتقد بود که سعدی به زبان همهٔ اقوام و ملل سخن میگوید و سخنان او مانند شکسپیر، سروانتس و هومر همیشه تازگی دارد. وی دستورهای اخلاقی کتاب گلستان را قوانین عمومی و بینالمللی میدانست. این داستان که در کتاب چهار مقاله از نظامی عروضی آمدهاست بر این قرار است که امیرنصر سامانی (یا امیری دیگر) از بخارا به هرات میرود و دلبستهٔ هوای هرات میگردد. درست در کیلومتر ۱۲ جاده نوشهر و پس از عبور از جاده ونوش، جاده فرعی روستای چلندر و صلاح الدین کلای سفلی قرار دارد که باید وارد آن شوید. دریاچۀ آرال در قلب آسیای مرکزی، و شرق دریای خزر قرار دارد که از نظر اقلیمی، منطقهای نامساعد است.

دیدگاهتان را بنویسید