تمدن اسلامی در ماوراء النهر – دانشنامهی اسلامی

برای جلوگیری از آسیبهای روده بزرگ در اثر عوامل مضر مانند غذاهای فرآوریشده، آنتی بیوتیک، عوامل محیطی و مواد شیمیایی موجود در مواد غذایی، مصرف مکملهای باکتری پروبیوتیک یا مصرف مقدار زیادی از غذاهای تخمیر شده غنی از فیبر توصیه میشود. دریاچه بایکال در جنوب سیبری در کشور روسیه قرار دارد و هفتمین دریاچه بزرگ جهان است و در فهرست میراث جهانی قرار گرفته، دریاچه بایکال بزرگترین منبع آب شیرین جهان نیز به شمار میآید. شیعیان عراق، بیشتر در جنوب این کشور زندگی میکنند و در حکومت آن پس از سقوط صدام، نقش و جایگاه مهمی دارند.

حجم آبی که در واحد زمان از مقطع عرضی یک رودخانه عبور میکند «دبی» رود خوانده میشود که معمولا آن را به متر مکعب در ثانیه بیان میکنند. در بیان مصیبتها و گرفتاریهای روحانی سالک و مشتمل است بر حکایات جذاب و خواندنی. داستان شیخ صنعان طولانیترین داستان این کتاب است و حدود ۴۰۸ بیت دارد و سرگذشت و عشق و دلدادگی پیری زاهد به نام صنعان به دختری ترسا را بیان مینماید. مقامات الطیور که با نام منطق الطیر خوانده میشود شرح سفر مرغان است به درگاه سیمرغ. یکی دیگر از آثار ریاضی خیام رسالة فی شرح ما اشکل من مصادرات اقلیدس است.

پیش از کشف رسالهٔ خیام در جبر، شهرت او در مشرقزمین بهواسطهٔ اصلاحات سال و ماه ایرانی و در غرب بهواسطهٔ ترجمهٔ رباعیاتش بودهاست. مصرف فیبر چه کمکی در بهبود علائم می کند؟ آب سد طالقان زیستگاه آبزیانی همچون ماهی سفید رودخانه ای، ماهی زردپر، کپور و قزل آلای رنگین کمانی می باشد. تحقیقات کارشناسان محیط زیست نشان می دهد کاهش آب ورودی به دریاچه باعث افزایش شوری آب دریاچه شده و زیست گونه های ماهی را غیرممکن کرده است.

وی با اشاره به مطالعات صورت گرفته در خصوص این دریاچه در سال 81 و 82 كه مورد تایید دستگاه های مختلف از جمله محیط زیست و شورای برنامه ریزی استان نیز قرار گرفته، اظهار داشت: سال گذشته نیز بازخوانی همان مطالعات جهت به روز كردن مسایل پیرامونی آن انجام و نتیجه آن نیز تا یك ماه آینده اعلام می شود. در سیستان، حیات وابسته به هامون است و اهمیت این دریا در تمام ساختارهای زندگی مردم منطقه مشهود است. علاوه بر این تمام آثار وی سوزانده شد و آثاری که از وی در دست است تنها آثاری است که قبل از حملهٔ مغول، به سایر شهرها برده شده بودند.

اسالم در ۵ کیلومتری مرکز تالش (هشتپر) واقع شده. در واقع ارس از دو شاخه مجزا، یكی از ارمنستان و دیگری از تركیه و رشتهكوههای آرارات تغذیه میشود و در محل زنگنه واقع در منتهیالیه شمالغربی ایران كه مرز مشترك ایران و جمهوری آذربایجان و تركیه است باهم تلاقی میكنند. بر خلاف سبک فارسی دو اثر منثور قبلی، نامهها به صورت آگاهانهای پیچیده و مطابق با سبک مکاتبه با نجیبان، دولتمردان و پادشاهان نوشته شدهاند. این کتاب که عطار خود در اواخر عمرش در مختارنامه (و شعر زیر) با نام خسرونامه به آن اشاره میکند سرشار از داستانهای دلکش کوتاه و بلند است که همگی در بین یک داستان اصلی فوقالعاده گنجانده شدهاند.

آوازهٔ شعر او در روزگار حیاتش از نیشابور و خراسان گذشته و به نواحی غربی ایران رسیده بودهاست. اسنادی نیز در دست است که نشان میدهد حلقهٔ درسهای عرفانی عطار در نیشابور بسیار گرم و پرشور بودهاست و بسیاری از بزرگان عصر در آنها حاضر میشدهاند. او در سال ۵۴۰ هجری برابر با ۱۱۴۶ میلادی در نیشابور زاده شد و در ۶۱۸ هجری به هنگام حملهٔ مغول به قتل رسید. مرگ عطار در سال ۶۱۸ هجری قمری به هنگام حملهٔ مغول بود؛ وی در نزدیکی دروازه شهر به دست سربازان مغول کشته شد.

وی علاقهای به مدرسه و خانقاه نشان نمیداد و دوست داشت راه عرفان را از داروخانه پیدا کند علاوه بر این شغل عطاری خود عامل بینیازی و بیرغبتی عطار به مدحگویی برای پادشاهان شد. ادوارد فیتز جرالد ترجمهٔ خود از اشعار خیام، شاعر، ریاضیدان و منجم ایرانی را «رباعیات عمر خیام» نامیدهاست. در زمان تواین ترجمه فیتز جرالد از اثر خیام، بیاندازه مشهور شده بود، چون روح تقدیر و تقدیر گرایی، قرن نوزدهم میلادی را فراگرفته بود. در اهمیت رباعیات خیام همین بس که مارک تواین نیز آن را میستاید؛ مارک تواین در زندگینامهٔ خود نوشتش که به تازگی به چاپ رسیده، فاش میسازد که قصد داشتهاست گلچینی از ترجمهٔ فیتز جرالد از رباعیات خیام را، اساس و سرلوحهٔ کارهای خود قرار دهد.

در این نوع عمل جراحی، جراح اقدام به برداشتن صرفا پولیپ ها می کند. یکی از جاذبه های گردشگری در استرالیا دریاچه هیلیر «hillier» می باشد که درغرب کشور واقع شده است که این دریاچه دارای آب صورتی رنگ می باشد. پنجم مقام «توحید» است که همه چیز در وحدت خدا مشاهده میشود. شهری که همه نوع آدم و زندگی تو اون جريان داره. زندگی او به تنظیم اشعار بسیار گذشت از جمله چهار منظومه از وی علاوه بر دیوان اشعار و مجموعه رباعیاتش، مختارنامه.

هوف گفت که اینها اول زندگی اردویی داشتند و نزدیک مراغه در حدود میاندوآب ولی اندکی بعد مستقر شدند. آتاناز کیرشر (AthanasiusKircher) و کریستین هوگنز (ChristiaanHuygens)، به عنوان مخترعان فانوس خیال در جهان شناخته شدهاند؛ مشهور است که کیرشر اصل آن را در سال ۱۶۴۶ میلادی اثبات کرده و هوگنز که دانشمند و نظریهپرداز امواج نور است، یکی از این فانوسهای خیال را در سال ۱۶۵۹ میلادی ساخته؛ یعنی مدتها بعد از این شعر خیام. او در این کتاب اصول موضوعهٔ هندسهٔ اقلیدسی اصل موضوعهٔ پنجم اقلیدس را دربارهٔ قضیهٔ خطوط متوازی که شالودهٔ هندسهٔ اقلیدسی است، مورد مطالعه قرار داد و اصل پنجم را اثبات کرد.

شهر لندن پایتخت انگلستان و در عین حال پایتخت پادشاهی بریتانیا است. هفت شهر عشق عطّار که در عرفان معروف است از وی چنین نقل شدهاست: نخستین «جستجو و طلب» است، باید در راه مقصود کوشید-دوم مقام «عشق» است که بیدرنگ باید به راه وصال گام نهاد. به خصوص که در آبگیرهای اطراف شهر پرنده های مهاجر نظیر اردک کله سبز به وفور یافت می شوند. رودخانه های «ایریچای»، «لیوارجانچای» و «اوشتبین» و مسیل های «دستجرد»، «دوزال» و «کردشت» از دیگر آب هایی هستند که گاه و بیگاه در این منطقه به ارس ملحق می شوند و هرکدام برای خودشان ماجرا و داستانی دارند.

مقاله پنجم دربارهٔ اهمیت عشق و برتری آن از خرد با ابیات معروف ذیل آغاز میشود: دلا یک دم رها کن آب و گل را صلای عشق در ده اهل دل را ز نور عشق شمع جان برافروز زبور عشق از جانان درآموز. اما توصیه وی به اهل استدلال این است که اگر استدلال آنها با شهود اهل دل مخالف بود باید شناخت شهودی را بپذیرند. اگر چه کارهای خیام در ریاضیات (به ویژه در جبر) به صورت منبع دست اول در بین ریاضیدانان اروپایی سدهٔ ۱۹ میلادی مورد استفاده نبودهاست، میتوان رد پای خیام را به واسطهٔ طوسی در پیشرفت ریاضیات در اروپا دنبال کرد.کهنترین کتابی که از خیام نامی به میان آورده و نویسندهٔ آن همدورهٔ خیام بوده، نظامی عروضی مؤلف چهار مقاله است؛ ولی او خیام را در ردیف منجمین ذکر میکند و اسمی از رباعیات او نمیآورد.

حتما با خود پانچو یا بارانی همراه داشته باشید و اگر از گلی شدن کفشها بدتان میآید یک جفت کفش اضافه با خود بردارید و لباسهایی بپوشید که نگران کثیف شدن آنها نباشید. با توجه به یکی از ابیات اشعار خیام دربارهٔ چرخش جهان و سیارات و حیران بودن آدمی در این میان، بسیاری از محققان ادبی و علمی معتقدند که خیام سالها قبل از دانشمندان مشهوری همچون گالیله و کوپرنیک میدانسته که سیارات درحال گردش به دور خورشید میباشند.

دیدگاهتان را بنویسید