تبریز: همه چیز در مورد شهر تبریز (جاهای دیدنی، تاریخی، هتل و )

یکی از بزرگترین پارکهای ایران و خاورمیانه با مساحتی بالغ بر 800 هکتار در منطقه شمال غرب شهر تبریز احداث شده است. جواز فروخته بود قاچاق کرد مملکت را فروخت همه کاری کرد وقتی که شکایت شد از مظفر فیروز بنده دستور تعقیبش را دادم بشهادات یکی از افراد شریف این مملکت آقای منصورالسطنه که در آنموقع وزیر دادگستری بودند آقای قوامالسطنه فرمودند مظفر فیروز یعنی من و هر کاری که مظفر فیروز کرده من کردهام وهر کسی که مظفر فیروز راتعقیب کند من را تعقیب کرده اقای قوامالسطنه رفتند با خارجیها قرار داد بستند و صحبت کردند که ما راجع به آذربایجان چون یک مسئله داخلی است با مسالمت حل میکنیم آقا آذربایجان یک نقطه داخلی ممکلت است چرا شما خارجی را وارد کاری که جنبه داخلی دارد میکنید شما میروید برخلاف تمام اصول با خارجیها قرارداد میبندید خلاصه این عملیاتی که شده اگر مجلس پانزدهم دسته بندی نکرده بودند بعضیها میگذاشتند که میرفت به دیوان کشور و مجازات خودش را به بیند حالا دیگر یللی برای ما نمیخواند این آقا سنگ قانون اساسی را بسینه نمیزد و یک باندی در خارج درست نمیکرد و بآقای مظفر فیروز و ایرج اسکندری ورفقای دیگرش.

به این ظلم و ستم باید خاتمه داد هر گوشه از ایران یک عده اشخاص ظالم در دستگاه دولتى قدرت میگیرند و به جان مردم مىافتند موقع آن نیست وقت کافى نیست بنده مطالب گفتنى زیاد دارم داخل در این جزئیات نمىشوم تمام ما افراد این مملکتیم و به خوبى به این اوضاع واقفیم از این جهت عرایض بنده چیزى به معلومات آقایان نمىافزاید ولى من یادآور میشوم که این مبارزه با ظلم تنها کار دولتها نیست و بدون کمک مجلس رفع ظلم میسر نخواهد شد و در این امر کمک مجلس و مجلسیان مخصوصاً لازم است در این مملکت مظلوم اشخاصى هستند که از همه بیشتر ظلم مىبینند رعایاى ایران در طبقه اول مظلومین این مملکتاند دولت مخصوصاً در نظر دارد که براى رفع ظلم رعایا اقداماتى بکند در روزنامه کیهان امروز یک مصاحبه از آقاى نخستوزیر با مخبر اخبار الیوم بود که مىگویند میکوشم ظلم مالک را نسبت به زارع از بین ببرم این کلمه کلمه بزرگی است و امیدواریم که در دنبالش اقدامات سریع بشود ولى یک اقداماتى هست که ما میتوانیم فوراً انجام بدهیم و منتظر لوایحى که جنبه مالى و فنى و اینها دارد نشویم یک ظلمى که من همیشه ازش شکایت شنیدهام این وجود سیورسات است که معلوم نیست از کجا پیدا شده و چگونه به این ملت تحمیل شده حدس میزنم که ظلم یک مالک و دو مالک که هر روز تقاضایى از رعیت کرده و اینها همین طور به هم افزوده شده و رعیت بیچاره ایرانى نتوانسته است این ظلم را از بین ببرد به آنجایى رسیده است که امروز یک عده از رعایاى ایران بدبخت و بیچاره زیر بار این ظلم هستند من میخواستم تقاضا بکنم اگر میسراست قبل از این که اقدام عمیقترى بشود هر چه زودتر شاید در ظرف همین چند روز به پاداش خدماتى که مردم ایران براى آزادى و استقلال مملکت کردهاند این سیورسات را فوراً لغو کنید (صحیح است) یک دسته دیگر از مردم ایران که خیلى مظلوم هستند زنان و کودکان ایران هستند در این مملکت این طبقه حمایتى که از آنها مىشود حمایتى است که متکى به قلب، متکى به رحم، متکى به مروت است در صورتی که حمایت از افراد بشر متکى به قانون بایستى باشد، زنان و کودکان ایران نبایستى دستخوش شوق و ذوق مردان باشند بلکه بایستى قوانین محکم این دسته از مردم ایران را حمایت بکنند بارها بنده شنیدهام آقایان هم شنیدهاند که شخصى براى ابراز احساسات خودش دست بچهاش را مىگیرد مىآورد میگوید من میخواهم این را قربانى کنم آخر به چه حق یک فرد انسانى را مىآورد براى قربانى آخر چه فکرى این پدر میکند؟

فرمودندکه من میخواهم وضع رعایاى این مملکت را از وضع کنونى دربیاورم این موضوع را باید صاف و صریح و پوست کنده گفت که باید در این مملکت به زودى تقسیم املاک عملى شود والا اگر نشود ستمگر به زور بستاند (مهندس حسیبى – رعیت ستمگر نیست آقا صاحب حق است بفرمایید وگرنه صاحب حق به زور بستاند) بله همان طور که اصلاح فرمودید همان طور میگویم وگرنه صاحب حق به زور بستاند براى این کار یک چیزى به نظر بنده رسیده و شاید هم بد نباشد که اگر توجه بفرمایید که منفعت سرمایه را ۲۰ درصد پانزده درصد ده درصد میدانیم این قسمت را باید هر چه زودتر مطالعه بفرمایید یک مقدارى از این محصول ده درصد ۱۵ درصد نمیدانم چه مقدار بگیرند از محصول گیلان یک چیزى خدمت آقایان عرض میکنم که شما ببینید در ظرف ۵ سال میتوانیم صاحب بیست میلیون تومان پول بشویم این محصول را بگیرید و تبدیلش کنید به نام یک بانک عمرانى در هر استانى از محل این بانک کورهراههاى دهات را بسازید آقایان دهات راه ندارند و مالک باید راه بسازد طبق قانون عمران و آبادى که اصلاً توجه ندارد و نمىسازد، دهات بهداشت ندارد رعیت خودش عور و کچل است بدبخت است بچهاش هم لخت است و تراخمى و هیچ توجهى هم نمیشود نه از طرف استاندارها نه از طرف فرماندارها نه از طرف ژاندارمرىها بلى اگر یک مأموریت چله و چاقى باشد میروند اگر نباشد نمیروند اگر هم بروند همان بدبختى را که الان آه در بساط ندارد وادار مىکنند که گلیم زیرش را بفروشد و خرج مأمور دولت بکند.

خواهش می کنم حدود را رعایت کنید . ولی با کارشان تازیانه به مرده زدند بنده به توبه خودم که یک طلبه ای هستم و کم و بیش آقایان من را می شناسید که در هیچ حزب و گروهی نبوده ام و هرگز از بیت المال استفاده نکرده ام ولی من نمی توانم مثل آقایان امامی کاشانی ، خلخالی ، لاهوتی ، معادیخواه ، کروبی موسوی لاری ، محلاتی و موسوی خوئینی ها و سایر دوستان را که در یک امری با هم اتحاد دارند همه اینها را من به دور بریزم و با رایم همان کاری را که همه تقبیح می کنید انجام بدهم و با آن مسائلی که تکرارش ممکن است رنج آور باشد که شما در آراء جلسه قبلی دیدید هشت نفر رای ندادند هشت نفر آراء شان چسبیده بود این مسائل قابل تعقیب است وقتی که همین الان روزنامه جبهه ملی به مرحوم آیت الله آقا شیخ فضل الله نوری اهانت می کند وقتی همین الان روزنامه جبهه ملی به مرحوم آیت الله کاشانی جسارت می کند شما خیال می کنید با آراء شان با تبلیغاتشان به قبر نواب و جنازه واحدی شلاق نمی زنند ؟

ناطق نوری – آقایان باید به نوبت صحبت کنند . چون بفرمان اعلیحضرت همایون شاهنشاهی ماموریت تشکیل دولت باینجانب محول گردیده اینکه آقایان وزیران را معرفی میکنم اقای علاء وزیر امور خارجه آقای کیهان وزیر فرهنگ (مبارک است) تیمسار سپهبد پناه وزیر جنگ (مبارک است) آقای زند وزیر کشور (مبارک است) آقای دکتر نخعی وزیر کار (مبارک است) آقای دکتر اقبال وزیر راه (مبارک است) آقای وارسته وزیر بهداری (مبارک است) آقای تهرانی وزیر پست وتلگراف (مبارک است) آقای علم وزیر کشاورزی (مبارک است) آقای هیئت وزیر دادگستری (مبارک است) آقای دکتر امینی وزیر اقتصاد ملی (مبارک است) اقای دکتر اردلان معاون وزارت امور خارجه تا ورود آقای علاء امور مربوطه را کفالت مینمایند وزیر دارائی هم بزودی تعیین و معرفی میشود برنامه این دولت فقط ناظر بر مسائلی است که در وضع حاضر مورد ابتلاء و غیر از وظائف عادی است که از تکلیف معمولی بشمار میرود، بعلاوه مطالبیکه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی در نطق افتتاحی دوره شانزدهم تقنینیه مجلس شورای ملی و دوره اول سنا بیان فرمودند جامع تمام نکات لازمه راجع بسیاست خارجی و سیاست داخلی کشور بوده و همین فرمایشات دستور اساسی است که دولت اجرای آنرا وظیفه خود میداند.

محمد علی هادی نجف آبادی – ومن این وظیفه ام بود بگویم که الان اگر آقای سلامتیان بخواهند نسبت /به پرونده ها اعتراض کنند توجه داشته باشند که باید بعدا درمقابل هر اعتراضی جواب بدهند. این اقای قوامالسطنه حالا بقانون اساسی ما ایراد میگیرد کسی که اصلا هیچیک از اصول قانون اساسی را رعایت نکرده و بنده افتخار دارم که پرونده کثیف ترین افراد این مملکت (که واقعا شرمم میآید که پشت تریبون اسمش را ببرم ولی عرض میکنم) مظفر فیروز در زمان بنده طرح شده (حاذقی ـ اسمش را نبرید) این اقای مظفر فیروز کاری که نکرده بود همه تصدیق میکنند مظفر فیروز از مسکو تلگراف رمز کرده بود به پیشه وی و دکتر جاوید.

اینطور که آقایان اطلاع داده اند امکان این کار هست چون خود آن ها وسیله را آماده کرده اند و امشب میتوانند حرکت کنند بنابراین اولا آقایانی که مایل هستند نام خودشان را مرقوم بفرمایند و در صورتیکه بیش از ده نفر بودند با توجه به اینکه با سفارت لیبی هم ما در تماس خواهیم بود که آن ها در حدود ده نفر معین کرده اند قرعه کشی خواهیم کرد برای ده نفر ، شاید هم آقایانی که داوطلب اینکار هستند خواهش کنم اسامی شان را مرقوم بفرمایند و خودشان را معرفی بفرمایند که در این جا ما بتوانیم بعد از ختم جلسه هم با اداره گذرنامه و هم با سفارت لیبی احیانا برای معرفی این آقایان تماس بگیریم .

نایب رئیس ـ مطابق نظامنامه بایستی که مجددا جلسه تشکیل شود ولی چون تصادف کرده بود به اخر وقت بالنتیجه تشکیل نگردید پیشنهادات قرائت میشود. البته در همان موقع هم هویدا و هیئت وزیران شاهد این بودند که صنایع دستی آذربایجان توسعه بسیار زیادی پیدا کرده و بعنوان نمونه کراواتهای ابریشمی که در آنجا بافته میشد شباهت زیادی هم به کراواتهای تایلندی داشت، باب سلیقه خیلی از اعضای هیئت دولت بود. نایب رئیس ـ جلسه سابق به عنوان تنفس تعطیل شده بود راجع به ماده چهارم آقایانی که اجازه خواسته بودند صحبت کردند بنابراین اجازه بفرمایید پیشنهادات قرائت بشود. ملک مدنی ـ آقای پیراسته کدام یک از رجال ما قانون اساسی راحفظ کردهاند (زنگ رئیس) بنده طرفداری از آقای قوامالسطنه نمیکنم بنده اعتراضم به عملیاتی است که میشود.

مجلس دو ساعت و بیست دقیقه قبل از ظهر به ریاست آقای دکتر معظمی (نایب رئیس) به عنوان بعد از تنفس تشکیل گردید. نایب رئیس ـ اجازه بفرمایید که ماده قرائت بشود بعد آن طرح مطرح خواهدشد. حالا هر طور بفرمایید نظر بنده و نمایندگان این است که طرح قبلا مطرح شود. ما ده استان داریم میشود ۱۰ میلیارد از این ۲۱ میلیارد بطور مسلم باید یک میلیاردش در شهرستانها خرج بشود و یکی از این شهرستانها که بنده افتخار نمایندگیاش را دارم کردستان است در صورتیکه اتفاقا میبینم برنامه بهمه جا توجه کرده غیر از کردستان که بآنجا توجه نکردهاست (همهمه نمایندگان، بهیچ جا توجه نشده) در موقعی که آقای دکتر طبا خودشان عضو کمیسیون برنامه بودند با اینکه این لایحه در ماده پیشنهادی دولت نبود مخصوصا گذراندیم و با اصرار و ابرام بطور قانون در آوردیم برای اینکه ما نمایندگان شهرستانها مطمئن باشیم که از این پولها سهم هر ولایت بمصرف خودش برسد حالا از موادی که باید اجرا بشود این است که بنده میگویم باید ۲۱ میلیارد در ظرف هفت سال خرج بکنیم هرسال هم حسابش معین است حصه ولایات را در این قانون ماده چهارم بطور صریح نوشته (صحیح است) نمیشود که تمام خرجها را بردارید یکجا بکنید و جاهای دیگر را محروم بکنید بنده از جناب آقای منصور الملک که خودشان ریاست عالیه برنامه را هم دارند استدعا میکنم که در این خصوص توجه مخصوصی مبذول بفرمایند که این ماده چهارم برنامه مخصوصا اجراء بشود مخصوصا در قسمت کردستان در قسمت کردستان بنده میخواهم این را عرض بکنم آمدند گفتندما حصهای که بکردستان میدهیم این است که یک شاهراهی که آذربایجان را وصل بکند بکرمانشاه میاوریم از کردستان میگذرانیم که کردستان هم استفاده بکند ما هم باین قناعت کردیم اما توجهی نشده بنده که نماینده آنجا هستم اقای آصف که نماینده محترم آنجا هستند و اینجا تشریف دارند شاهد هستند که هر روز میآیند و شکایت میکنند که پول برنامه برای همه جا هست جز کردستان.

این است که بنده از جناب اقای منصور الملک استدعا دارم توجهی باین قسمت مبقول بفرمایند با اجازه آقایان محترم در هر کجا و در هر مورد تخلفی در قوانین کشور دیدم چنانچه در قانون محاسبات عمومی امروز عرض کردم باز هم میآیم بعرض آقایان میرسانم. شواری امنیت همچنین تصمیم میگیرد که در راستای اهداف مشخص شده در پاراگرافهای ۳، ۴، ۵، ۶ و ۷ از قطعنامه ۱۷۳۷ (۲۰۰۶) فهرست اقلام مندرج در S/2006/815 می بایست با فهرست مواردی که در S/2010/263 ذکر شده، جایگزین گردد.

دیدگاهتان را بنویسید