آموزش راه اندازی گاوداری

در تحقیقی که روی موشها صورت گرفت، مشخص شد، مصرف عصاره بابونه گاوی یکی راههای پیشگیری از افسردگی و استرس است. گاوی دیده اید که سر کوچه بایستد و مزاحم ناموس مردم شود؟ صنعت شیر در امریکا و نژادهای گاو شیری توسعه صنعت شیرپایگذاری صنعت شیر در هر کشوری به سه عامل بستگی داردبرخی از تغییرات اصلی صنعت شیر به وضعیت کنونی :- گسترش علم باکتری شناسی باعث ابداع روشهایی برای مهار بیماریها و باکتریهای مضر شد.- کارخانه های پنیرسازی: اولین کارخانه پنیرسازی درایالات متحده در سال 1851 درآیندا نیویورک تاسیس شد- انجمن گاوداران نژاد اصیل که در حدودسال1860 شروع به کار کرد.- تاسیس ترویج به فرمان اسمیت- لور در سال 1914 باعث شد که اطلاعاتی که در آژمایشگاههای علمی جمع آوری می شود مستقیماً به گاودارها، عمل آورندگان شیر و مشتری ها برسد.- مهار بیماریهای گاو بخصوص بیماریهای مشترک بین انسان و دام.- علاوه بر اینها میتوان به ساخت یخچال ، ماشینهای شیر دوشی و وسایل الحاقی همچون همزن ها ، ظروف کره سازی ، صافی ، یخچال بستنی ، ظروف شیشه ای و کاغذی جهت نگهداری و حمل شیر، وسایل بطری پر کنی خودکار و تانک های بزرگ و کامیون های حمل شیر را بر شمرد.تولید شیرصنعت شیر در امریکا در نواحی اطراف دریاچه های بزرگ و بخش شمال شرقی و همچنین ایالت کالیفرنیا ، ایالت های اصلی تولید کننده شیر هستنند.صنعت شیر در این مناطق بر اساس چندین عامل پایه گذلری شده است طبقه بندی بر اساس استفاده و اصالتنژادهای گاو را می توان بر اساس استفاده های که از آنها میشود به شیری ، گوشتی و دو منظوره تقسیم کرد.گاوها را می توان بر اساس اصالت نیز طبقه بندی کرد .

خطر گسترش (SARA) می تواند به وسیله پذیرش یک رژیم غذایی که میان ماده ای که از تغییرات شدید PH جلوگیری می کند با تولید کم اسید چرب و تخمیر کربوهیدراتها تعادل ایجاد می کند کاهش می یابد. اضافه کردن ۷۰۰ – ۵۰۰ گرم پروپیونات کلسیم به جیره گاوهای نزدیک به زایش، می تواند مقادیر بیشتری از پروپیونات را تامین کند که از بروز کتوز حاد و مزمن جلوگیری می کند.

بتا هیدروکسی بوتیرات برای گاو ها با هر دو جیره از 1 تا 8 هفته پس از زایش بالا بود (شکل 2). این پیشنهاد میکند که این الگوی متناوب مورد استفاده است صرف نظر از جیره در اوایل لاکتاسیون. آقایان محترم بدانند که پس از اعلام حکم محکومیت از طرف دادگاه قانون ده روز ضرب الاجل معین کردهاست که اگر محکوم تقاضای رسیدگی پژوهشی یا تمیز دارد بکند. پیشنهاد می شود که از هشت ماهگی آبستنی،گاو را با یونجه و مقدار کمی جو یا گاودانه تغذیه کنید و ا زمصرف ذرت سیلویی،تفاله،کاه و حتی کاه غنی شده خودداری کنید .

۱۰ برگ برگ بابونه را به یک فنجان آب جوش اضافه کنید. بخش هایی از جهان که با دانه های نسبتا گران یا به علت سهم تولید شیر احتمالا، کمتر اسیدوز شکمبه ای را تجربه می کنند.به هر حال اسیدوز شکمبه ای همیشه امکان دارد در جایی که دانه ها یا علوفه با کیفیت خیلی بالا مورد مصرف به وسیله گاوهای شیری قرار می گیرد وجود داشته باشد. جیره های غذایی با دانه بالا و کربوهیدرات های قابل تخمیر و برای گاو های شیری باعث افزایش تولید شیر می شود اما این مسئله افزایش خطر اسیدوز نیمه حاد را نیز در پی خواهد داشت اسیدوز شکمبه ای نیمه حاد(SARA) به عنوان دوره ای از کاهش PH شکمبه به طور متوسط تعریف شده است.

شروع دوباره یک جیره غذایی با دانه بالا بعد از یکدوره محرومیت غذایی تا گاو آن را بپذیرد ممکن است باعث رهایی از اسیدوز شکمبه ای حاد شود محققان توانایی دارند تا بر اسیدوز شکمبه ای حاد به وسیله محرومیت غذایی 24-12 ساعته و بعد اجازه دسترسی به همان جیره غذایی که حیوان قبلا دریافت می کرده اند غلبه کنند. این خروس کشنده ترین خروس می باشد زیرا حمله ای بسیار وحشیانه و پرخاشگرانه دارد و تا زمانی که حریف خود را از پای در نیاورد، دست از کار نخواهد کشید.

اسید لاکتیک درمایع شکمبه ای گاوهای شیری که تحت تاثیر (SARA) هستند به طور موافق قرار ندارد. لنگش ( همراه به عیب و نقص تولید مثل و تولید شیر پایین ) به طورعادی مهمترین دلیل زود رس یا غیر ارادی حذف در گله های شیری است. ممکن با لنگش و دیگر مشکلات سلامتی دیگر در کاهش تولید مرتبط باشد. به گفته وی، میزان سودهی هر دام بسته به عوامل متعددی چون قیمت خوراک مصرفی، قیمت خرید شیر خام، نحوه مدیریت گاوداریها و موارد دیگر است که در شرایط مختلف اقتصادی عدد متفاوتی میَشود.

در ادامه سعی میشود بازتاب شاهنامة فردوسی در سه حوزة بینامتنیّت، فرامتنیّت و زِبَرمتنیّت در ده جلد به صورت مجزّا و خلاصه پرداخته شود. گاوها میناند که به کرم جگر (فاسیولاهیپاتیکاو فاسیولاگیگنتیکا)و آنها علایم کلینیکی وخیم را مانند گوسفند و بزتولید میکند کرم فیته ای عام در گاو ها مونیزیا اکسپنزام باشد ؛به صورت عموم کرهای فیته ای در گاو ها مرض را تولید نم کند اگر چه مالداران عمومآ راجع به آنها فکر میکند به علت آن که کلان ودر امعا ٔ به مشاهده میرسد .کرهای شش دیکتووکالوس و یواپارس در گاوها واقع میشود وباعث امراض کلینیکی در گا های جوان میشود وحیوان پیر در مقابل آن مقاوم میباشد.

اسیدوز شکمبه به دو قسمت اسیدوز شکمبه ای حاد و تحت حاد تقسیم می شود به طور کلی کاهش PHشکمبه و افزایش اسید لاکتیک شکمبه را به همراه دارد این اغلب، نتایج مهلکی را آغاز می کند که PHشکمبه از 5 کمتر شود گاوهایی که جیره غذایی با دانه بالا را نمی پذیرند خصوصا در معرض اسیدوز شکمبه ای حاد هستند زیرا آنها جمعیت رشد یافته باکتری های تولید کنند اسید لاکتیک را ندارند زیرا پاپیلای شکمبه ممکن است کوتاه باشد و قادر نباشد مقدار زیادی از اسیدهای چرب فرار را جذب کند.

یک جایگاه باز از قسمت های : 1- محوطه تغذیه یا تعلیف و انبارهای مربوطه ، 2- محوطه بهاربند ، 3- محوطه استراحت و نشخوار حیوان (جایگاه مسقف ) 4- محوطه شیردوش ، محوطه مخصوص زایشگاه ، جوانه گاوها ، نوزادان و بیمارستان تشکیل شده است. خیابان های انتخاب شده در شهر پامپلونا خیابان های باریک قسمت قدیمی شهر هستند. تولید گاو شیری در بخش هایی با دانه های نسبتا ارزان و با اینکه هیچ محدودیتی نسبت به مقدار شیری که آنها می توانند مورد خرید و فروش قرار دهند و جود ندارد احتمالا بالاترین خطر برای اسیدوز شکمبه ای وجود ندارد.

با افزایش تولید شیر خطر کاهش PHشکمبه ای افزایش می یابد(شکل 1) . اگر غلظت لاکتات شکمبه در طول یکروز به طور مداوم اندازه گیری شود کاهش PHشکمبه ای در گاوهای شیری با (SARA) ظاهرا تنها به علت تجمع کلی اسیدهای چرب فرار (VFA) است. خوراک گاوها شیری از کربوهیدراتهای قابل تخمیر شکمبه ای به طور مساوی بستگی به خوراک از طریق ماده خشک و چگالی (NFC) در جیره های غذایی دارد.

کاهش PHشکمبه زیر سطح فیزیولوژیکی وقتی که نشخوارکنندگان مقدار زیادی از کربوهیدراتهای قابل تخمیر هستند را مصرف می کند( جیره های غذایی فاقد فیبر) . وقتی من میگویم که هیئت حاکمه ایران کارش بجائی رسیدهاست که بخودش خیانت میکند برای همین است اگر این دستگاه قصد خیانت بخود نداشته باشد و بخواهد بدروغ هم شده مردم را معتقد ومؤمن بخود کند اینطور علنا خیانت و جاسوسی را تبلیغ نمیکند و پاداش نمیدهد. وقتی واحد خود را احداث کردید و شروع به کار نمودید ،نمیتوانید به تنهایی از عهده تمامکارها بربیایید.

دادن جیره غذایی بصورت اجزای جداگانه ای به نظر می رسد تا خطر (SARA) را نسبت به تغذیه جیره غذایی مخلوط افزایش دهد. خوراک دادن : جیره ها به صورت تی ام ار تغذیه شدند و بر اساس انرژی(بر پایه انرژی خالص) یکسان فرموله شدند و در پروتین قابل هضم روده ای و توازن پروتین قابل تجزیه ( تامینگا و همکاران 1994) برابر بودند. بعلاوه اسیدوز شکمبه ای می تواند با سلامتی انسان به طور مستقیم درارتباط باشد. سطح فیبر و ذرات بزرگ مورد احتیاج تا سلامتی شکمبه مورد محافظت قرار دهد بستگی به منابع فیبری دارد که مورد استفاده واقع می شود.

به هر حال تولید کنندگان، متخصصین تغذیه و دامپزشکان ممکن است از ارزش سلامتی طولانی مدت اسیدوز شکمبه ای نا آگاه باشند بنابراین ممکن است تمایل به کاهش تغذیه با دانه نداشته باشند. اقتصاد تولید شیر تحت این شرایط همراهی با تغذیه با دانه می کند. به هر حال اگر تولید اسید از تخمیر بالا از بافر ( یعنی ماده ای که از تغییرات شدید PH جلوگیری می کند ) بیشتر باشد. تعادل PH شکمبه به هم می خورد. این ماده غذایی از یک ترکیب پیچیده تشکیل شده که شامل چربی ، پروتئین ، قند، لاکتوز ، عناصر معدنی ، ویتامینها ، آنزیم ها و آب می باشد.

عوامل مدیرتی مهم شامل زمان تغذیه، پایداری زمانبندی تغذیه مکان خواب در دسترس می باشد. دینامیک فولیکولی شامل اضافه شدن گروه فولیکول های ابتدایی به جمعی از فولیکول های در حال رشد و در نهایت ایجاد فولیکول تخمک گذاری می­شود. PHشکمبه ای و روده ای پایین به علت تغذیه با دانه خطر برای خونریزی داخلی اشرشیاکلای 0157:H7را افزایش می دهد. استفاده از علوفه برای جلوگیری از خونریزی قبل از تلف شدن حیوان چاره ساز است. حمیدقرقی کودکی و نوجوانیاش را در یکی از روستاهای شمال کشور به کشاورزی و دامداری گذرانده است. در سال ۱۸۸۹ نژاد مونبلیارد به طور رسمی توسط وزارت کشاورزی فرانسه به عنوان یکی از نژاد های ملی فرانسه ثبت گردید و در همان سال کتاب تبار نامه آن ایجادشد.

ضمناً اصول انبارداری در مورد نگهداری و ذخیره پودر گوشت و پودر خون باید از نظر رطوبت و حرارت و تهویه به صورتی رعایت شود، که فرآورده های حاصل فاسد و آلوده به اجرام بیماری زا نگردد. 1- از نظر موقعیت محل، کشتارگاه باید در محلی احداث شود، که از نظر راههای ارتباطی به آسانی بتوان دامهای کشتاری یا نیمچه های گوشتی را به آن محل حمل کرد. شیوع اسیدوز شکمبه ای در گله های شیری احتمالا در حدود همان است که در گاوهای گوشتی است. لنگش احتمالا مهمترین مسئله رفاهی حیوان در گله های شیری است.

دیدگاهتان را بنویسید